تماس با ما

Chart Numbers

 

معرفی مسئول مطبوعات شاروالی/شهرداری هرات:

Mohammad Younes Ahmadi - محمد یونس احمدی

اسم و تخلص: محمدیونس احمدی

ایمیل آدرس: (unisahmady.com@gmail.com)

شماره تماس: 0799094708