مؤسسات اکادمیک و معارف

Herat Afghan Turk

 

سطح سواد جامعه و تاثیرگذاری آن بر زندگی شهروندان هرات بیان کننده نقش معارف از زمان تاسیس تاکنون داشته است. سالانه هزاران کودک به مکتب می روند و هزاران جوان و نوجوان دانش آموخته از مکاتب به دانشگاه راه میابند. بر اساس آمار در شهر و ولسوالی های ولایت هرات حدود هشتصد باب مکتب وجود دارد و در این مکاتب بیش از هفتاد هزار شاگرد به آموختن علم و دانش مصروف اند.گفتنی است طبق آمار ریاست معارف چهل و هشت درصد از دانش آموزان این مکاتب دختران و پنجاه و دو درصد دیگر را پسرها  تشکیل می دهند.برخی از مکاتب را که برای مردم هرات شناخته شده است ذیلاً نام گرفته شده است.

مکاتب دخترانه:
- لیسه تجربوی
- لیسه مهری هروری
- لیسه محجوبه هروی
- لیسه ملکه جلالی
- لیسه گوهرشاد

مکاتب پسرانه:
- لیسه سلطان غیاث الدین غوری
- لیسه انقلاب
- لیسه مولانا عبدالرحمان جامی
- لیسه خواجه محمد تاکی
- لیسه استقلال
- لیسه مولانا هاتفی
- لیسه فتح
- لیسه صیفی

قابل ذکر است که علاوه بر مکاتب نام گرفته شده مکاتب دیگری نیز وجود دارد که مانند این مکاتب سیستم درسی واحدی را تطبیق می‌کنند.
 

Herat Afghan Turk

 

ریاست پوهنتون هرات
پوهنتون دولتی هرات دارای 8 ساختمان دارد که در پوهنتون هرات رشته هایی از قبیل : طب، انجینیری، ساینس، کامپیوتر ساینس، حقوق و علوم سیاسی، ژورنالیزم و ارتباطات جمعی، شرعیات، ویترنری، زراعت، اقتصاد، و پوهنحی تعلیم و تربیه را دارد.

مساحت تقریبی زمین پوهنتون دولتی 285714 متر مربع میباشد.
شماره تماس با ریاست پوهنتون :040253297
شماره تماس با معاونت علمی : 040253297
آدرس: افغانستان، هرات ، اخیر خیابان دانشجو

 

Herat University

 

موسسه تحصیلات عالی اشراق
موسسه تحصیلات عالی اشراق با سپری نمودن دومین سال از فعالیت های علمی و آموزشی خویش با سرلوحه قرار دادن شعار ( هدف گرایی ، ارزش محوری ، دانش مداری ) در این رشته ها دانشجو می پذیرد:

دانشکده حقوق و علوم سیاسی
- رشته حقوق خصوصی
- رشته علوم سیاسی
دانشکده اقتصاد
- رشته مدیریت تجارتی
- رشته مدیریت دولتی
دانشکده انجنیری
- رشته عمران
- رشته معماری
دانشکده روان شناسی
- رشته روانشناسی بالینی
و... با رشته های جدید 

آدرس: افغانستان، هرات، جاده محبس- عقب شفاخانه حوزوی

شماره تماس:
تلفن: 040228958
موبایل: 0787209020
سایت و ایمیل آدرس اشراق:  www.eshraq.edu.af، info@eshraq.edu.af 

موسسه تحصیلات عالی جامی       
موسسه تحصیلات عالی جامی دارای 5 دانشکده با ظرفیت یک هزار نفر دانشجو
- انجینیری
- اقتصاد
- حقوق
- شرعیات
- زراعت

آدرس انترنتی:  Jami.edu.af
آدرس: افغانستان، هرات ، قول اردو جنب فامیلی ها
شماره های تماس: 0799571064 و 440053