چارچوب انکشاف استراتیژیک شهر هرات

چارچوب استراتیژیک شهر هرات (SDF Plan) بزرگترین پلان انکشافی (ماستر پلان) هرات است.
نسخۀ زبان انگلیسی (دانلود)

طرح سرمایه گذاری سرمایه ای
مانند بیشتر شهرها، تقاضا برای سرمایه‌گذاری در خدمات اساسی و توسعه اجتماعی در هرات به مراتب بیشتر از بودجه موجود است. بنابراین تمرکز باید بر روی انتخاب پروژه‌هایی با بالاترین اولویت باشد که بیشترین پتانسیل را برای رشد اقتصادی و اجتماعی داشته باشند.
سرمایه گذاری‌ها باید طی سال‌های متمادی برنامه ریزی شود تا سطح که ظرفیت شهر را برای ارائه یا خدمت به پتانسیل آنها بیش از حد غالب میکند، به حداقل برساند. طرح CIP متناسب برای حکومت‌های محلی و منطقه‌ای برای ارزیابی و برنامه ریزی برای سرمایه گذاری‌های آتی است.

نسخۀ زبان انگلیسی (دانلود)