تاریخچه شاروالی

پیشینه شاروالی در این شهر
اگر چه گذشته شهرنشینی در هرات سابقه ای بس طولانی دارد اما به منظور اداره شهری ادارات مختلفی تحت نام های مختلف از جمله کلانتری، نظمیه وبلدیه کار نموده اند و به صورت مشخص اداره ای تحت نام شاروالی و با کارکردها و وظایفی مشخص تر پیرامون اداره شهری در سال ۱۳۰۸ در منطقه چهارباغ تحت سرپرستی عبدالغفور خان گلمیری آغاز به کار کرد.
در آن زمان وظایفی همچون جمع آوری مالیات، جلب و جذب عساکر، ثبت جمعیت شهرنشین و همچنین کنترل ترافیک شهری از جمله وظایف شاروالی محسوب می شد.
شهر هرات در آن زمان نفوسی کمتر از یک صد هزار نفر را دارا بود و خدمات شهری در سطح پایینی صورت می‌گرفت و با ایجاد شهر جدید هرات و افزایش تعداد نواحی به ۱۵ ناحیه کارکردهای این اداره روز به روز افزایش یافت.
شاروالی هرات از آغاز تا کنون ۴۰ شاروال و سرپرست داشته که به صورت انتخابی و انتصابی کار خود را به پیش برده اند و مردم از آنها برداشت های خاص خود را دارند به گونه ای که از غلام یحیی خان تیموری، مستوفی عبدالطیف خان تیموری، احمد علی خان جمشیدی، عبدالرحیم خان بارکزایی، حاجی عبدالرحیم خان غوریانی، عطا محمد خان نقشبندی، استاد محمد خان نقشبندی، استاد محمد سعید مشعل و رحمت الله حقدوست، انجینیر فرهاد نیایش منحیث شاروال‌های موفق هرات یاد می‌کنند.
شاروالی کنونی هرات در موقعیت مرکزی شهر قرار گرفته و دارای پانزده ناحیه شهری می باشد. هم اکنون غلام حضرت مشفق منحیث شاروال هرات ایفای وظیفه می‌نماید.
در طی سالهای اخیر همواره شاروالی هرات در سطح افغانستان نمونه بوده است و از کارکردهای آن از طریق مراجع مختلف و خصوصاً شهروندان هرات تقدیر صورت گرفته است.
شاروالی هرات در طی دو سال اخیر با مدیریت درست توانسته است زمینه های فرهنگی را در جهت افزایش مشارکت های شهروندان مساعد ساخته و عوایدی بالغ بر یک میلیارد افغانی را در طی سال ۱۳۹۷ پیش بین نماید.
شاروالی هرات همواره سعی کرده است خود را در بین شهرهای آسیایی تبارز دهد و در این راستا برنامه های پیشرفته ای از جمله ایجاد شاروالی در مکاتب به منظور ارتقای سطح فرهنگی و آموزش های لازم برای شاگردان مکتب را عملی ساخته است که می توان گفت در سطح افغانستان بی نظیر بوده است.

Herat Municipality Office