قابل توجه فروشندگان مواد غذایی، دکانداران و صاحبان مکلیت های تجاری، تالارها و دیگر مراکز تجمعی

heart_admin
Notable food vendors, shopkeepers and business suite owners, halls and other gathering centers

اطلاعیۀ اداره شاروالی هرات
قابل توجه فروشندگان مواد غذایی، دکانداران و صاحبان مکلیت‌های تجاری، تالارها و دیگر مراکز تجمعی

براساس فیصلۀ مقام ولایت و نمایندگان اداره شاروالی هرات، سارنوالی، عدلیه، امنیت ملی، قوماندانی امنیه پولیس، صحت عامه و اتاق اصناف و پیشه‌وران تمامی همشهریان، فروشندگان مواد غذایی، دکانداران و صاحبان مکلیت‌های تجاری، تالارها و دیگر مراکز تجمعی مکلف به رعایت موارد ذیل می‌باشند:

۱- طرزالعمل‌های وزارت صحت عامه و سازمان صحی جهان کاملاً قابل تطبیق بوده و می‌باشد.
۲- استفاده از ماسک هنگام بیرون شدن از خانه حتمی بوده و به رعایت آن اخطاریه‌های مشخصی نیز صادر گردیده است.
۳- اماکن عمومی طبق اطلاعیه‌های قبلی مسدود می‌باشند.
۴- طبق صراحت مادۀ ۸۹۱ کود جزای ج.ا.ا که چنین مشرح است:

(۱). شخص در صورتی که با امتناع از یکی از اعمال ذیل منجر به سرایت امراض به دیگران گردد، به حبس قصیر محکوم می‌گردد.
- عدم ایجاد سیستم ردیابی
- عدم رعایت حفظ‌الصحه مواد غذایی
- عدم رعایت مقرره‌ها، طرزالعمل‌ها و استندردها
- عدم رعایت تدابیر مصؤنیت مواد غذایی
- عدم رعایت اخطار
- تولید، تهیه، تورید، ذخیره، صدور، توزیع و فروش مواد غذایی غیرصحی
- خرید مواد غذایی غیرصحی به قصد فروش مجدد آن
- نشر اعلام فریبنده و گمراه کننده
- فعالیت غیرقانونی
(۲). هرگاه ارتکاب به جرایم مندرج فقرۀ (۱) این ماده سبب مرگ انسان گردد، مرتکب به حبس طویل محکوم می‌گردد.
(۳). شخصی که مواد غذایی حرام را تولید، تهیه، تورید، ذخیره، صدور، توزیع و فروش یا به قصد فروش خریداری نماید، به حداکثر حبس متوسط محکوم می‌گردد.

آخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۹ - ۱۰:۷
Background image

تعیین ساحات مشخص برای فروشندگان مواشی

اطلاعیه اداره شاروالی هرات!
تعیین ساحات مشخص برای فروشندگان مواشی

براساس فیصله هیئت رهبری اداره شاروالی هرات ساحات مشخصی از دشت خواجه صاحب و تانک مولوی در شمال شهر، حوض کرباس و هُلنگ . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۳/۲۲ - ۹:۲۹
Background image

جلوگیری از تخریب آثار باستانی و هرگونه ساخت و ساز در ساحات شهر قدیم

اطلاعیه سرتاسری اداره شاروالی هرات
جلوگیری از تخریب آثار باستانی و هرگونه ساخت‌وساز در ساحات شهر قدیم

از آنجائیکه حفظ و مراقبت از میراث فرهنگی شهر، ساحات شهر قدیم هرات و اماکن تاریخی . . .

شنبه ۱۳۹۹/۳/۱۷ - ۱۳:۳
Background image

قابل توجه فروشندگان مواد غذایی، دکانداران و صاحبان مکلیت های تجاری، تالارها و دیگر مراکز تجمعی

اطلاعیۀ اداره شاروالی هرات
قابل توجه فروشندگان مواد غذایی، دکانداران و صاحبان مکلیت‌های تجاری، تالارها و دیگر مراکز تجمعی

براساس فیصلۀ مقام ولایت و نمایندگان اداره شاروالی هرات، . . .

بازگشت به اطلاعیه ها