منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

شنبه ۱۳۹۹/۴/۲۱ - ۱۱:۹
Background image

اعلان سه بست از سرویران تخنیکی برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات (EU Support to Herat Municipality)

شاروالی هرات به‌منظور سپردن کار به اهل آن و به‌خاطر در نظرگرفتن اصل شایسته‌سالاری در ادارات دولتی، سه بست از بست‌های سرویران تخنیکی برنامه "حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات" را سر از تاریخ نشر هذا به مدت ۳ روز به اعلان می‌سپارد.
برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات به کمک مالی اتحادیه اروپا به مبلغ ۲.۲ میلیون یورو برای مدت ۳۰ ماه توسط شاروالی هرات تطبیق می‌گردد. اهداف عمده این برنامه . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۳ - ۷:۴۷

Herat

Background image

اعلان بست های (۵ و ۶) اداره شاروالی هرات

شاروالی هرات به‌منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم در نظر دارد تا به‌خاطر استخدام کارمندان شایسته و کار فهم بست‌های (۵) و (۶) مسلکی خویش . . .

OpenShow all

شنبه ۱۳۹۹/۴/۲۱ - ۱۱:۹
Background image

اعلان سه بست از سرویران تخنیکی برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات (EU Support to Herat Municipality)

شاروالی هرات به‌منظور سپردن کار به اهل آن و به‌خاطر در نظرگرفتن اصل شایسته‌سالاری در ادارات دولتی، سه بست از بست‌های سرویران تخنیکی برنامه "حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات" را سر از . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۳ - ۷:۴۷

Herat

Background image

اعلان بست های (۵ و ۶) اداره شاروالی هرات

شاروالی هرات به‌منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم در نظر دارد تا به‌خاطر استخدام کارمندان شایسته و کار فهم بست‌های (۵) و (۶) مسلکی خویش . . .

شنبه ۱۳۹۹/۳/۳۱ - ۱۳:۲۰

Herat City

Background image

اعلان دو بست از سرویران اجتماعی و تخنیکی برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات (EU Support to Herat Municipality)

شاروالی هرات به‌منظور سپردن کار به اهل آن و به‌خاطر در نظرگرفتن اصل شایسته‌سالاری در ادارات دولتی، دو بست از بست‌های برنامه "حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات" را سر از تاریخ نشر هذا . . .