اعلان پروسه داوطلبی جغل اندازی (۱۸۹۰ متر) سرک جنوب جوی انجیل در ناحیه ۶ و جغل اندازی (۲۴۰۷ متر) سرک قادر آباد در ناحیه ۱۱ شهر هرات در ۲ لات

Anonymous (not verified)

Publish Date

Closing Date

تاریخ تسلیمی درخواست نرخ دهی: ۳۰ مارچ ۲۰۲۱ 
 
عنوان:South of Joe Injil 1890m Road Gravelling Project in District 6 and Qader Abad 2407m Road Gravelling Project in District 11, Herat City in two lots
 
شماره دعوت نامه داوطلبی:  AF-IDLG-CIP-208825-CW-RFQ
 
برنامه سرمایه گذاری شهری، معینیت شاروالی ها اداره مستقل ارگان های محلی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی جغل اندازی (۱۸۹۰ متر) سرک جنوب جوی انجیل در ناحیه ۶ و جغل اندازی (۲۴۰۷ متر) سرک  قادر آباد در ناحیه ۱۱ شهر هرات در ۲ لات اشتراک نموده کاپی اسناد نرخ دهی مربوط را از ویب سایت های برنامه سرمایه گذاری شهری (CIP) ، معینیت شاروالی ها و هم چنان از ویب سایت شاروالی ولایت هرات و یا بطور هارد کاپی از برنامه سرمایه گذاری شهری بدست آورده. آفر های خویش را طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت ۱:۳۰ بعد از ظهر مورخ ۳۰ مارچ ۲۰۲۱ ارایه نماید.
 
جلسه آفر گشایی مورخ:  ۳۰ مارچ ۲۰۲۱  در برنامه سرمایه گذاری شهری تدویر میگردد.
تضمین آفر: اظهار نامه تضمین آفر میباشد.
ایمیل ادرس: nimat.pp@hotmail.com
شماره موبایل: 0744351326

اعلان داوطلبی: Download

اسناد داوطلبی: Download

More tenders

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۱۲:۴۰
Background image

اعلان پروسه داوطلبی پاک کاری( ۶۰۰ متر) کانال در ناحیه ۸ و ۱۵ در شهر

تاریخ تسلیمی درخواست نرخ دهی: ۲۷ مارچ ۲۰۲۱ 
عنوان:     Canal Cleaning (600m) in District 8 & 15, Herat City


شماره دعوت نامه داوطلبی:  AF-IDLG-CIP-208832-CW-RFQ
برنامه سرمایه گذاری شهری . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۱۲:۲۰
Background image

اعلان داوطلبی جغل اندازی (۴۰۹۰ متر) سرک گذرگاه و عیدگاه در ناحیه ۸ شهر

تاریخ تسلیمی درخواست نرخ دهی: ۲۸ مارچ ۲۰۲۱ 

عنوان:     Gazargah and Eidgah Road Graveling (4090m) Project District 8, Herat City

شماره دعوت نامه داوطلبی:  AF-IDLG-CIP-208830-CW-RFQ

ب . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۱۱:۴۱
Background image

اعلان پروسه داوطلبی پاک‌کاری ( ۶۰۰ متر) کانال در ناحیه ۲ و ۱۰ شهر

تاریخ تسلیمی درخواست نرخ دهی: ۲۹ مارچ ۲۰۲۱ 
 
عنوان:     Canal Cleaning (600m) in District 2 & 10, Herat City
 
شماره دعوت نامه داوطلبی:  AF-IDLG-CIP-208831-CW-RFQ
 
برنامه سرمایه گذاری . . .

Back to tenders