منوی اطلاعیه

VacanciesAll vacancies

شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۳ - ۸:۲۴
Background image

د هرات ښاروالۍ د قراردادي کارمندانو د بند اعلان

شاروالی هرات به‌منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم در نظر دارد تا به‌خاطر استخدام کارکنان قراردادی شایسته و کار فهم بست‌های (۷) خویش را از طریق رقابت آزاد سیستم رتب و معاش پُر نماید.
- کارکنان قراردادی مدیریت تحصیلی (۱۵ بست)
- کارکنان قراردادی تحصیلی آمریت‌های نواحی (۷۵ بست)
- عضو گروپ ارکستر ریاست حکومتداری شهری (۵ بست)
بناً اشخاص واجد شرایط می . . .

OpenShow all

شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۳ - ۸:۲۴
Background image

د هرات ښاروالۍ د قراردادي کارمندانو د بند اعلان

شاروالی هرات به‌منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم در نظر دارد تا به‌خاطر استخدام کارکنان قراردادی شایسته و کار فهم بست‌های (۷) خویش را از . . .