اعلان داوطلبی پارک گلها (فرهنگ)

heart_admin

Publish Date

Closing Date

اداره شاروالی هرات ملکیت پارک گلها ( فرهنگ) را به اجاره میدهد، اشخاص و شرکت‌های که خواهان اشتراک در داوطلبی آن باشند از تاریخ نشر اعلان هذا الی مدت (21) بیست و یک یوم تقویمی درخواست‌های خویش را به اداره شاروالی هرات سپرده خودشان همزمان غرض ملاحظه شرطنامه به مدیریت عمومی تدارکات و قراردادها مراجعه نمایند تضمین و تامینات نقدا اخذ میگردد.

More tenders

Sun, Apr 25 2021 11:32 AM
Background image

اعلان داوطلبی پارک گلها (فرهنگ)

اداره شاروالی هرات ملکیت پارک گلها ( فرهنگ) را به اجاره میدهد، اشخاص و شرکت‌های که خواهان اشتراک در داوطلبی آن باشند از تاریخ نشر اعلان هذا الی مدت (21) بیست و یک یوم تقویمی درخواست‌های . . .

Wed, Apr 21 2021 12:10 PM
Background image

اعلان داوطلبی پروژه اعمار کانال جاده سلجوقی 3 سرک بکرآباد عقب مسجد جامع ملا آدینه مربوط ناحیه سوم

(اطلاعیه شاروالی هرات)

اداره شاروالی هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی باز داخلی( پروژه اعمار کانال جاده سلجوقی 3 سرک بکرآباد عقب مسجد جامع ملا آدینه . . .

Wed, Apr 21 2021 11:23 AM
Background image

اعلان داوطلبی پروژه اعمار ساختمان سه طبقه جنب کتابخانه عامه مربوط ناحیه پنجم

اطلاعیه شاروالی هرات 

اداره شاروالی هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط  دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی باز داخلی(پروژه اعمار ساختمان سه طبقه جنب کتابخانه عامه مربوط ناحیه پنجم) اشتراک . . .

Back to tenders