اعلان بست‌های کارشناسان برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات

heart_admin
اعلان بست‌های کارشناسان برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات

اداره شاروالی هرات ۸ بست کارشناسی این برنامه را به‌منظور سپردن کار به اهل آن و به‌خاطر در نظرگرفتن اصل شایسته‌سالاری به مدت سه روز سر از تاریخ (۲۶ جدی سال ۱۳۹۸) اعلان می‌سپارد.
برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات به کمک مالی اتحادیه اروپا برای مدت ۳۰ ماه توسط شاروالی هرات تطبیق می‌گردد. اهداف عمده این برنامه عبارت‌اند از ترتیب پلان تفصیلی نواحی شهر هرات جهت هدایات توسعه آتی شهر هرات، تطبیق بهتر پروژه‌های انکشافی در سطح نواحی و محلات، بهبود خدمات مدیریت شهری، بلند بردن سطح عدالت اجتماعی، ارائه خدمات شهری به ساحات و گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماع و در مجموع مدیریت توسعه شهری هرات می‌باشد.

بست‌های کارشناسی به ترتیب ذیل اند:
- کارشناس طراحی شهری (۲ بست)
http://herat-m.gov.af/Content/files/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%20%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c%20%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c.pdf
- کارشناس پلانگذاری شهری (۲ بست)
http://herat-m.gov.af/Content/files/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%20%d9%be%d9%84%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c%20%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c.pdf
- کارشناس زیربناهای شهری (۲ بست)
http://herat-m.gov.af/Content/files/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%20%d8%b2%db%8c%d8%b1%20%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%20%d9%87%d8%a7%db%8c%20%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c.pdf
- کارشناس GIS (۲ بست)
http://herat-m.gov.af/Content/files/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%20%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c.pdf

بناً متقاضیان بست‌های فوق در صورت داشتن شرایط مورد نیازی که در لینک هر بست موجود است، می‌توانند خلص سوانح (CV) خویش را به آدرس ایمیل شاروالی هرات با ذکر عنوان بست ارسال نمایند.
- ایمیل آدرس: hrtmunicipality@gmail.com

 

Documents

karshnas_zyr_sakht_hay_shhry.pdf
karshnas_plangdhary_shhry.pdf
karshnas_trahy_shhry.pdf
karshnas_mmary.pdf

Latest announcements

Sun, Feb 16 2020 1:24 PM
Background image

Announcement of Bid for Herat Municipality Property and Privileges

Herat Municipality leases the following properties and other concessions in Fiscal Year 1399 through a short-term and long-term bidder:
- Parallel 4073m of amusement park
- Shaidaie . . .

Sun, Feb 16 2020 12:50 PM
Background image

Announcement of the bidding process for supplying twelve types oil and 51 types of filters required by Herat Municipality for Cars

The Herat Municipality invites all eligible bidders to participate in the on-going process (procurement of twelve types oil and 51 types of filters required for Herat Municipality for . . .

Sun, Feb 16 2020 10:10 AM
Background image

Announcement of contract staff of Herat municipality

In order to outsource its work to the people of Herat and to fulfill the government's high-profile goals of reforming and maintaining a healthy office, the Herat Municipality intends to . . .

Back to announcements