اعلان بست‌های کارشناسان برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات

heart_admin
اعلان بست‌های کارشناسان برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات

اداره شاروالی هرات ۸ بست کارشناسی این برنامه را به‌منظور سپردن کار به اهل آن و به‌خاطر در نظرگرفتن اصل شایسته‌سالاری به مدت سه روز سر از تاریخ (۲۶ جدی سال ۱۳۹۸) اعلان می‌سپارد.
برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات به کمک مالی اتحادیه اروپا برای مدت ۳۰ ماه توسط شاروالی هرات تطبیق می‌گردد. اهداف عمده این برنامه عبارت‌اند از ترتیب پلان تفصیلی نواحی شهر هرات جهت هدایات توسعه آتی شهر هرات، تطبیق بهتر پروژه‌های انکشافی در سطح نواحی و محلات، بهبود خدمات مدیریت شهری، بلند بردن سطح عدالت اجتماعی، ارائه خدمات شهری به ساحات و گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماع و در مجموع مدیریت توسعه شهری هرات می‌باشد.

بست‌های کارشناسی به ترتیب ذیل اند:
- کارشناس طراحی شهری (۲ بست)
http://herat-m.gov.af/Content/files/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%20%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c%20%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c.pdf
- کارشناس پلانگذاری شهری (۲ بست)
http://herat-m.gov.af/Content/files/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%20%d9%be%d9%84%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c%20%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c.pdf
- کارشناس زیربناهای شهری (۲ بست)
http://herat-m.gov.af/Content/files/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%20%d8%b2%db%8c%d8%b1%20%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%20%d9%87%d8%a7%db%8c%20%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c.pdf
- کارشناس GIS (۲ بست)
http://herat-m.gov.af/Content/files/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%20%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c.pdf

بناً متقاضیان بست‌های فوق در صورت داشتن شرایط مورد نیازی که در لینک هر بست موجود است، می‌توانند خلص سوانح (CV) خویش را به آدرس ایمیل شاروالی هرات با ذکر عنوان بست ارسال نمایند.
- ایمیل آدرس: hrtmunicipality@gmail.com

 

Documents

karshnas_zyr_sakht_hay_shhry.pdf
karshnas_plangdhary_shhry.pdf
karshnas_trahy_shhry.pdf
karshnas_mmary.pdf

Latest announcements

Mon, May 11 2020 1:44 PM
Background image

"The process of distributing bread to the needy in a number of areas of Herat city will stop today and will resume tomorrow"

Announcement of Herat Municipality
"The process of distributing bread to the needy in a number of areas of Herat city will stop today and will resume tomorrow"

Herat Municipality . . .

Mon, May 04 2020 12:09 PM
Background image

Serious attention to health issues and maintaining social distances in bread queues

Announcement of Herat Municipality

The Herat Municipality informs the public that the process of handing over the bread distribution card to the deserving has been started by this . . .

Tue, Mar 17 2020 6:49 AM
Background image

Prevent hoarding and overpricing of tradesmen and shopkeepers

Announcement of Herat Municipality!
Respectful shopkeepers and shopkeepers alike are advised to stop giving in to the expensive and hoarding that threatens our poor and destitute people . . .

Back to announcements