PastShow all

Sun, Nov 24 2019 1:52 PM
Background image

سازمان ملل متحد از فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و هنری زنان در شهر هرات حمایت می‌کند

آلیتا میلر رئیس اداره ملل متحد برای زنان در افغانستان در نشستی با غلام حضرت مشفق شاروال هرات پیرامون آغاز یک جشنوارۀ هنری و ورزشی جهت رشد فعالیت‌های زنان در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی. . .