اعلان داوطلبی پروژه اعمار ساختمان سه طبقه جنب کتابخانه عامه مربوط ناحیه پنجم

heart_admin

Publish Date

Closing Date

اطلاعیه شاروالی هرات 

اداره شاروالی هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط  دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی باز داخلی(پروژه اعمار ساختمان سه طبقه جنب کتابخانه عامه مربوط ناحیه پنجم) اشتراک نموده و آفرهای سر بسته خویش را مطابق شرایط شرط‌ ‌‌نامه به لسان دری که در مقابل پرداخت (0) افغانی به دست می‌آورند طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه از تاریخ نشر اعلان هذا الی مدت (21) روز تقویمی ارائه نمایند، اصول شرط نامه و تسلیمی آفرها الی ساعت (10) قبل ازظهر روز چهارشنبه مؤرخ 22/2/ 1400 که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها می‌باشد، داوطلبی در سالون کنفرانس‌های شاروالی هرات صورت می‌گیرد

آفرهای دیر رسیده و انترنیتی پذیرفته نمی‌شود، تضمین آفر مبلغ( 300000) سه صد هزار افغانی نقد یا تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق ماده 17 قانون تدارکات می‌باشد    
 

Documents

scan0001.pdf
shrtnamh_tmyr_ktabkhanh_amh.pdf
bl_ahjam_kary_nahyh_pnjm_5_sakhtman_sh_tbq.pdf

More tenders

Sun, Apr 25 2021 11:32 AM
Background image

اعلان داوطلبی پارک گلها (فرهنگ)

اداره شاروالی هرات ملکیت پارک گلها ( فرهنگ) را به اجاره میدهد، اشخاص و شرکت‌های که خواهان اشتراک در داوطلبی آن باشند از تاریخ نشر اعلان هذا الی مدت (21) بیست و یک یوم تقویمی درخواست‌های . . .

Wed, Apr 21 2021 12:10 PM
Background image

اعلان داوطلبی پروژه اعمار کانال جاده سلجوقی 3 سرک بکرآباد عقب مسجد جامع ملا آدینه مربوط ناحیه سوم

(اطلاعیه شاروالی هرات)

اداره شاروالی هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی باز داخلی( پروژه اعمار کانال جاده سلجوقی 3 سرک بکرآباد عقب مسجد جامع ملا آدینه . . .

Wed, Apr 21 2021 11:23 AM
Background image

اعلان داوطلبی پروژه اعمار ساختمان سه طبقه جنب کتابخانه عامه مربوط ناحیه پنجم

اطلاعیه شاروالی هرات 

اداره شاروالی هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط  دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی باز داخلی(پروژه اعمار ساختمان سه طبقه جنب کتابخانه عامه مربوط ناحیه پنجم) اشتراک . . .

Back to tenders