شاروال هرات

هدف عمومی شاروالی: اداره، رهبری، انسجام و هماهنگی تمام امور شاروالی
مسئولیت‌های وظیفه‌ای:
1) تهیه و ترتیب پلان کاری شاروالی مربوطه و منظوری آن.
2) تطبیق اهداف و برنامه‌های کاری شاروالی با در نظر داشت برنامه‌های اداره مستقل ارگان‌های محلی.
3) مشورت با رئیس عمومی امور شاروالی ها در رابطه به تمام موضوعات اجراآتی و پالسی بخش شاروالی. 
4) عرضۀ خدمات، تنظیم امور کاری، اداره و مدیریت و هماهنگی با اداره مستقل ارگان‌های محلی و مردم محل.
5) نظارت و کنترل آمریت ها و همچنان تمامی برنامه‌ها، پروژه‌ها، عرضه خدمات و سایر فعالیت‌های شاروالی.
6) تطبیق قوانین و مقررات  مربوط به حکومت‌داری شار والی‌ها و اعمال صلاحیت‌های حقوقی شار والی‌ها
7) صدور لایسنس و جواز نام‌ها و تعلیق و ابطال آن‌ها در صورت تخطی از شرایط قانونی .
8) حصول اطمینان از اخذ اجازه نام‌های ساخت‌وساز ساختمان‌ها و تخریب ساختمان‌های غیرقانونی با همکاری ادارات مربوطه .
9) اقدامات لازم برای حفظ و نگهداری ملکیت‌های شاروالی و منابع طبعی مربوط به شار والی‌ها
10) سمع و حل مشکلات ساکنین در خصوص امور مربوط به شاروالی
11) تدوین پلان جامع و اقدام به‌موقع برای تزئید منابع عایداتی و عواید ، رشد و جمع‌آوری عوايد، توسعه ساحات سبز ، و حفظ محیط‌زیست و استفاده ازآن‌جهت تطبیق پلان‌های انکشافی , اهداف و اولویت‌های پرو گرام‌های  شاروالی.
12) قبول کمک و اعانه به نمایندگی از اداره مستقل ارگان‌های محلی در مطابقت به قوانین نافذه کشور. 
13) ترویج و ترغیب فرهنگ مشارکتی و شهرنشینی در بین ساکنین شهر.
14) تثبیت، تفکیک و راجستر ملکیت‌های شخصي  و دولتی.
15) اعمار و مراقبت از تأسیسات عام‌المنفعه شهری. 
16) ایجاد روابط دوستانه با ادارات دولتی و غیردولتی و سکتور خصوصی در مطابقت با قوانین و مقررات نافذه کشور.
17) همکاری و هماهنگی با دیگر ریاست‌های اداره مستقل ارگان‌های محلی و ولایات کشور و تشریک‌مساعی با شار والی‌های ولسوالی ها جهت ایجاد و سازمان‌دهی  یک انجمن شاروالی اداره مستقل ارگان‌های محلی.
18) در مطابقت به قانون شار والی‌ها در انجام فعالیت‌ها در ساحات مالی ، زیربناها ، عرضه خدمات و تطبیق پلان‌ها مستقلانه ، مکاتیب و پیشنهادات را با رعایت سلسله‌مراتب از طریق مقام ولایت به مرکز گسیل می‌دارد.
حصول اطمینان از تطبیق اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می‌شود.
 
شاروال هرات
 
 
انجینیر فرهاد نیایش فرزند محمد یعقوب در سال ۱۳۶۳ هجری شمسی در ولسوالی گلران ولایت هرات در یک خانواده علم دوست متولد گردید.
موصوف تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در لیسه سلطان غیاث‌الدین غوری ولایت هرات به اتمام رساند و سپس در سال ۱۳۸۸ از پوهنحی انجینیری پوهنتون هرات به سویه لیسانس فارغ گردید.
آقای نیایش بعد از سپری نمودن موفقانه دوره لیسانس در مسلکش به کارهای انجینیری پرداخت و بعد از کارهای فراوان در حوزه انجینیری به‌منظور ادامه تحصیلاتش به کشور هندوستان رفت و مدرک ماستری خود را در رشته انجینیری از کشور هندوستان به دست آورد. آقای نیایش هم‌اکنون نامزد دكترا در رشته انجینیری در پوهنتون ریوکیوس (Ryukyus) جاپان می‌باشد.
فرهاد نیایش بر اساس فرمان رئیس‌جمهور به حیث شاروال از سوی نمایندگان مردم در شورای ولایتی به ریاست جمهوری معرفی‌شده بود به‌حکم رئیس‌جمهور اسلامی افغانستان محمد اشرف غنی به صفت شاروال هرات معرفی گردید.
حکم رئیس‌جمهور در مورد معرفی شاروال هرات چنین نگاشته است، بر اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگان‌های محل فرهاد نیایش که دارای تجربه و دانش مسلكي می‌باشد و در رشته انجینیری به سويه ماستري تحصیل نموده است دربست رتبه دوم به حیث شاروال هرات منظور شده است ".
فرهاد نیایش هم‌اکنون دربست رتبه دوم به صفت شاروال هرات به شهروندانش خدمت می‌کند.