معاون شاروال

هدف معاونیت شاروالی: اداره، رهبری، انسجام و هماهنگی تمام امور شاروالی در صورت عدم موجودیت شاروال و همکاری و معاونت در اداره، رهبری و هماهنگی امور شاروالی مربوطه با شاروال.
مسؤلیت‌های وظیفه‌ای:
1) جهت حصول اطمینان از تصویب مقرره‌ها و تهیۀ چارچوب قانونی برای حکومت‌داری خوب شاروالی، به حیث رابط اساسی بین حکومت‌داری شاروالی و مجلس شاروالی.
2) معاون شاروال به حیث دومین مقام در سطح ادارۀ شاروالی، امور اجرایی را به نمایندگی از شاروال یا در غیاب شاروال و بر اساس تفویض صلاحیت، رهبری می‌کند.
3) همکاری در تهیه و ترتیب پلان کاری شاروالی مربوطه
4) تطبیق اهداف و برنامه های کاری شاروالی بادرنظر داشت برنامه های اداره مستقل ارگانهای محلی.
5) مشورت با شاروال در رابطه به تمام موضوعات اجراآتی و پالیسی بخش شاروالی.
6) همکاری در عرضۀ خدمات، تنظیم امور کاری، اداره و مدیریت شاروالی با شخص شاروال و در غیاب وی هماهنگی با اداره مستقل ارگانهای محلی و مردم محل.
7) در صورت تفویض صلاحیت از جانب شاروال - نظارت و کنترول آمریت ها و همچنان تمامی برنامه ها، پروژه ها، عرضه خدمات وسایر فعالیت های شاروالی.
8) همکاری در تدوین پلان جامع واقدام به موقع برای تزئید منابع عایداتی وعواید، رشد و جمع آوری عوايد، توسعه و حفظ ساحات سبز، تنظیف شهر و حفظ محیط زیست و استفاده ازآن جهت تطبیق پلان های انکشافی، اهداف و اولویت های پروگرامهای شاروالی.
9) همکاری در ایجاد روابط دوستانه با ادارات دولتی و غیر دولتی وسکتورخصوصی در مطابقت با قوانین و مقررات نافذه کشور.
10) حصول اطمینان از تطبیق اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
11) معاون شاروال وظایف دیگری را نیز در صورتی که از طرف شاروال مطابق به قوانین مربوطه به وی تفویض گردد، اجرا می‌کند.
 
معاون شاروالی
 
 
اطلاعات عمومی:
غلام غوث نیک‌بین هستم، فرزند غلام رسول نیک‌بین و متولد سال ۱۳۵۵ در ولسوالی شیندند ولایت هرات می‌باشم.
اطلاعات تحصیلی و مهارتی:
در سال ۱۳۷۷ از "لیسۀ نادریه" کارته پروان ولایت کابل دورۀ لیسه مکتب را به پایان رسانده‌ام.
بعد از دورۀ مکتب به تحصیلاتم ادامه داده، فارغ التحصیل رشتۀ حقوق و علوم سیاسی در سال ۱۳۸۱ از پوهنتون هرات می‌باشم و همچنان ماستر رشته مدیریت دولتی از پوهنتون پیام نور کشور ایران هستم.
دیگر دوره‌های آموزشی:
الف) آموزش برنامه‌های کامپیوتری (MS Office، Photoshop، Accounting و GIS)
ب) آموزش دوره‌های پیشرفتۀ زبان انگلیسی
ج) آموزش دوره‌های پیشرفتۀ زبان اردو
د) آموزش برنامه‌های مدیریتی و اداری
اطلاعات تجربی:
معاونیت ریاست شاروالی هرات
مسئول مالی موسسه (SPD) {غیردولتی} در سال ۱۳۸۱
معاون موسسه (SDP) در سال ۱۳۸۲
مشاور ریاست معارف هرات در سال ۱۳۸۴
معاون دفتر موسسه (SRA) در هرات در سال ۱۳۸۵
رییس فدراسیون بسکتبال افغانستان در سال‌های ۱۳۸۷ الی ۱۳۸۹
مدیرعمومی روابط خارجی ریاست عمومی تربیت بدنی ، سپورت و کمیته ملی المپیک در سال ۱۳۸۹
عضو مدیریت محاسبه ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت ۱۳۹۰
آمر تدویر مسابقات ریاست عمومی تربیت بدنی، سپورت و کمیته ملی المپیک از سال ۱۳۹۱