آمریت نظارت و ارزیابی

هدف آمریت نظارت و ارزیابی:
نظارت و ارزیابی از پروگرام ها و امور ضروری شاروالی.
مسئولیت‌های وظیفه‌ای:
1) طرح پلان کاری بخش مربوطه غرض انسجام و رهبری بهتر امور مربوط نظارت و ارزیابی.
2) مراقبت از تطبیق اهداف و پروگرام های شاروالی مربوطه.
3) ارزیابی پروسه عرضه خدمات شاروالی از لحاظ کیفیت به اساس نورم و ستندرد تعین شده شاروالی.
4) نظارت ازتطبیق قوانین، مقررات و طرزالعمل های مربوط به اجراات وعرضه خدمات  شاروالی.
5) نظارت و ارزیابی از چگونگی پروسه تطبیق پلان های منظور شده ریاست عمومی اداره مستقل ارگان های محلی.
6) ارائه مشوره دررابطه به اصلاح به موقع تخطی ها واشتباهات جهت  بهبود خدمات واجراات شاروالی. 
7) تحکیم و تأمین روابط کاری بین کارمندان مراقبت وارزیابی ونهاد های ارزیابی شونده از طریق تماس های انفرادی وملاقــات های گروپـــی با کارمندان در شاروالی.
8) نظارت ومراقبت ازفعالیت های کارمندان در جهت تحقق پروسیجرها وشیوه های مراقبت وارزیابی طــبق رهنمود های ارائه شده.
9) تدویر سیمنار های سازنده پیرامون مسایل مسلکی و تخنیکی در جهت رفع معضلات عاجل کاری.
10) بررسی وارزیابی موضوعات خاص که طور فوق العاده  از طرف اداره ریاست عمومی اداره مستقل ارگان های محلی تقاضا می گردد.
11) نظارت و کنترول از چگونگی تحقق پلان وپروگرام های،مراقبت وارزیابی شاروالی.
12) اجرای سایر وظایف برحسب هدایت آمرین ذیصلاح مرتبط به وظیفه مطابق قوانین،مقررات و اهداف وزارت / اداره.
 
آمر نظارت و ارزیابی
 
 
اطلاعات عمومی:
مرجان جاوید غوریانی هستم، فرزند حبیب‌الله غوریانی و متولد سال ۱۳۶۷ در ولسوالی غوریان ولایت هرات می‌باشم.
اطلاعات تحصیلی و مهارتی:
در سال ۱۳۸۵ از لیسۀ گوهر شاد بیگم شهر هرات فارغ گردیدم.
بعد از دورۀ مکتب، در رشته ادبیات از پوهنتون هرات در سال ۱۳۸۹ فارغ گردیدم.
دیگر مهارت‌ها:
الف) تدویر سیمنار های سازنده برای بهبود سطح کاری کامندان
ب) طرح پلان کاری
ج) تسلط کامل در استفاده از (MS OFFICE)
اطلاعات تجربی:
انجام وظایف مختلف در مدیریت تحریرات، آمریت‌های نواحی اول و چهاردهم
آمریت نظارت و ارزیابی در شاروالی هرات