آمریت تخنیکی و سکتوری

هدف آمریت خدمات تخنیکی و سکتوری:
کنترل، نظارت و اجرای امور خدمات سکتوری و تخنیکی و مدیریت های تحت اثر
مسؤلیت‌های وظیفه‌ای:
1) اعمال نظارت عمومی بالای دفاتر و مدیریت‌های عمومی تحت اثر.
2) حصول اطمینان از تأمین عرضه خدمات موثر و بهتر برای شهروندان.
3) جلوگیری از تداخل کاری بین پروگرام های آمریت‌ها و واحدهای وظیفه‌ای تحت نظارت.
4) ایجاد هماهنگی بین مدیریت‌ها جهت عرضه خدمات بهتر و مؤثر به شهروندان.
5) رفع به موقع مشکلات فنی و تخنیکی مدیریت‌های عمومی تحت اثر.
6) تامین اشتراک و نمایندگی از اداره مربوطه در مجلس اداری.
7) مشاوره و هماهنگی با شاروال در مواردی که نیاز به توجه جدی دارد.
8) راه‌اندازی و بازنگری پروگرام سالانه، پلانگذاری و فعالیت‌های بودجه‌ای برای تمام مدیریت‌های عمومی تحت اثر.
9) حصول اطمینان از حفظ و نگهداشت ملکیت‌های شاروالی
10) حصول اطمینان از اجرای امور زیربنایی شاروالی
11) حصول اطمینان از تطبیق برنامه‌های تنظیفی سرسبزی
12) تهیه و ارائه گزارش منظم از اجراآت کاری ماهوار، ربع وار و سالانه به شاروال
13) اجرای سایر وظایف بر حسب هدایت آمرین ذیصلاح مرتبط به وظیفه مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/اداره.
 
آمر خدمات تخنیکی و سکتوری
 
 
اطلاعات عمومی:
خالد کروخی هستم، فرزند محمد موسی کروخی و متولد سال ۱۳۶۲ در ولسوالی کروخ ولایت هرات می‌باشم.
اطلاعات تحصیلی و مهارتی:
در سال ۱۳۷۹ از لیسۀ سلطان غیاث‌الدین غوری شهر هرات فارغ گردیدم.
بعد از دورۀ مکتب، در رشته انجینیری از پوهنتون کابل در سال ۱۳۸۶ فارغ گردیدم.
به زبان‌های انگلیسی، پشتو و دری تسلط کامل داشته و مهارت‌های خاصی در کنترل، نظارت و اجرای امور خدمات تخنیکی دارم.
دیگر مهارت‌ها:
الف) انجینیری میدانی
ب) نقشه کشی ساختمانی
ج) تسلط کامل در استفاده از (MS office (Word – Excel – Power Point) AutoCAD, Land desktop, Safe, Etabs, Sap2000, Eagle Point, Surfer, Liscad & Foresight. Primavera Networking MS Project Internet )
د) سروی (بررسی) مناطق و دیگر جزییات
اطلاعات تجربی:
مدیر پروژه در شرکت ساختمانی فراست (FCC) در ولایت هرات
مدیر پروژه در موسسۀ لوژیستیکی و ساختمانی فاکس در میدان هوایی ولسوالی شیندند هرات
سرپرست و انجینیر ساحوی در موسسۀ لوژیستیکی و ساختمانی فاکس
مدیر سروی (بررسی) در وزارت انکشاف شهری (وزارت شهرسازی)
انجینیر تخنیکی در ادارۀ پروژه‌های خدماتی سازمان ملل متحد (UNOPS)
دستیار انجینیر در شرکت ساختمانی ملت