مدیریت انجینیری و زیربنا

هدف مدیریت عمومی انجینیری و زیربنا:
نظارت و کنترل از اعمار، ترمیم و مراقبت از تأسیسات زیربنایی طبق پلان شاروالی و حصول اطمینان از جلوگیری از اعمار ساختمان‌ها و اماکن رهایشی غیرقانونی در مربوطات آن در مطابقت به قوانین و مقررات شاروالی.
مسئولیت‌های وظیفه‌ای:
1) نظارت از روند جلوگیری از اعمار ساختمان‌ها و اماکن رهایشی غیرقانونی در مربوطات شاروالی در هماهنگی با ریاست عمومی امور شاروالی های اداره مستقل ارگان‌های محلی و ادارات ذی‌ربط.
2) سازمان‌دهی، رهبری و کنترل عرضه خدمات تعمیراتی و ترمیماتی زیربناهای شاروالی مربوطه از قبیل سیستم آب‌رسانی، برق، تسهیلات صحی، تسهیلات آموزش مسلکی، تسهیلات بهداشتی محیطی، سرک، مراکز تفریحی شامل پلان شاروالی.
3) نظارت از تدوین و تطبیق قواعد و مقررات مربوط به اعمار ساختمان‌ها، اماکن رهایشی، مارکت ها، ساحات خدمات عامه و تأسیسات تجارتی در شاروالی مربوطه در مطابقت با سیستم زون بندی شاروالی.
4) همکاری با ادارات ذی‌ربط درزمینه اعمار و ترمیم چاه‌ها، کاریزها، حوض‌های آب‌بازی، ذخایر آب آشامیدنی و سایر تأسیسات زیربنایی مربوط.
5) حصول اطمینان از عرضه خدمات ساختمانی، به شکل انفرادی یا در همکاری با سکتور خصوصی برای اعمار و ترمیم مراکز رهایشی، ترمیم سرک‌ها، راه‌های شهری در صورت ضرورت و موجودیت امکانات.
6) حصول اطمینان از کار ساختمانی درست، ترمیم و پاک کاری کانال‌های عامه و جوی‌های شامل ساحه شاروالی.
7) نظارت از طرح و دیزاین پروژه‌های زیربنایی که توسط شاروالی ساخته می‌شوند.
8) نظارت و همکاری در تدوین و تطبیق یک سیستم تشویقی که سرمایه‌گذاران خصوصی را درزمینه ساختن و اعمار مجدد ساختمان جاده‌ها، چهارراهی‌ها، میدان‌های بازی برای اطفال، میدان‌های ورزشی، استادیوم‌ها، تشناب های عامه، حمام‌ها، مارکت ها و مراکز فرهنگی و اجتماعی در ساحات تعیین‌شده جلب و جذب نماید.
9) ارائه گزارش ماهوار، ربع وار و سالانه از چگونگی اجراات بخش مربوطه به آمر مافوق.
10) اجرای سایر وظایف برحسب هدایت آمرین ذیصلاح مرتبط به وظیفه مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت / اداره.
 
مدیر عمومی انجینیری و زیربنا
 
 
اطلاعات عمومی:
حمید الله حمید هستم، فرزند حاجی صفی‌الله حمید و متولد سال ۱۳۵۶ در ناحیه دوم شهر هرات می‌باشم.
اطلاعات تحصیلی و مهارتی:
در سال ۱۳۷۴ از لیسۀ جامی شهر هرات فارغ گردیدم.
بعد از دورۀ مکتب، در رشته انجینیری سیول از پوهنتون هرات در سال ۱۳۷۸ فارغ گردیدم.
به زبان‌های انگلیسی، پشتو و دری تسلط داشته و مهارت‌های خاصی در نظارت و کنترل از اعمار، ترمیم و مراقبت از تأسیسات زیربنایی طبق پلان شاروالی دارم.
دیگر مهارت‌ها:
الف) داشتن مهارت خاص در استفاده از Autocad 2D&3D، Safe، Etabs و Sub
ب) نقشه‌کشی ساختمانی
ج) تسلط کامل در استفاده از (MS OFFICE)
اطلاعات تجربی:
مدت سه سال مدیریت حفظ و مراقبت ساختمان‌ها در شاروالی هرات
مدت پنج سال مدیریت پروژه در شاروالی هرات
مدت هفت سال مدیریت عمومی انجینیری در شاروالی هرات