مدیریت تحصیلی

هدف مدیریت تحصیلی:

تطبیق پلان‌ها و اقدامات جهت تحصیل باقیات سنوات ماضیه ذمت اشخاص، مؤسسات و جلوگیری از تراکم آن

مسئولیت‌های وظیفه‌ای:

1)    ارائه مشاوره‌ها جهت حل مشکلات وظیفه‌ای اداره ، رهنمایی کارکنان جدید التقرر و ارتقای ظرفیت کاری‌شان

2)    مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام، تشویق ، رشد و آموزش آن‌ها.

3)    تطبیق سیستم شفاف و حسابده مدیریت امور عوایدی

4)    طرح و تطبیق طرزالعمل‌های ساده برای جمع‌آوری عواید

5)    ترتیب و تنظیم اسناد مکمل باقیات و باقی‌داران

6)    جمع‌آوری عواید و سیستم پیگیری عواید و باقیات سنوات ماضیه

7)    تهیه دیتابیس جمع‌آوری عواید و سیستم پیگیری عواید و باقیات سنوات ماضیه

8)    تطبیق پلان‌ها و اقدامات جهت تحصیل باقیات سنوات ماضیه ذمت اشخاص و مؤسسات و جلوگیری از تراکم آن

9)    ترتیب پلان‌های هفته وار، ماهوار، ربع وار و سالانه جهت پیگیری باقیات

10)           ایجاد و تقویت هماهنگی و همکاری با سایر شعبات و ادارات دولتی جهت تحصیل باقیات و ایجاد ضمانت اجرایی در صورت بروز تخلف و سهل‌انگاری

11)           رهنمایی و آموزش مأمورین و افراد تحصیلی در خصوص سیستم مدیریت امور عوایدی، قوانین و مقررات نافذه شاروالی‌ها و مدیریت مشتری‌گرا.

12)           اجرای سایر وظایف برحسب هدایت آمرین ذیصلاح مرتبط به وظیفه مطابق قوانین،مقررات و اهداف وزارت / اداره.

 

مدیر تحصیلی

 

اطلاعات عمومی:

رمضان‌علی راسخ هستم، فرزند خیر محمد راسخ و متولد سال ۱۳۳۷ در ولایت کابل می‌باشم.

اطلاعات تحصیلی و مهارتی:

در سال ۱۳۷۷ فارغ‌التحصیل صنف دوازدهم از لیسه شهید سجادی شده و همچنان دوره‌های شش ماهۀ اداره و منجمنت (مدیریت) را در کشور ایران به پایان رساندم.

اطلاعات تجربی:

Ø     از سال ۱۳۸۵ شامل مأموریت در ادارۀ شاروالی هرات شده و ایفای وظیفه می‌کنم.