مدیریت تنظیم مارکت ها

هدف از تنظیم مارکت‌ها:
تنظیم و مراقبت از نرخ‌های اصناف، حصول اطمینان از اخذ و کاربردجواز شاروالی و اطمینان از کاربرد اوزان میتریک توسط اصناف.
مسئولیت‌های وظیفه‌ای:
1) تطبیق اهداف و برنامه‌های ادارۀ مربوطه
2) نظارت و کنترل از مارکت‌ها و مراقبت از نرخ‌های اصناف
3) جلوگیری از جابجایی قرفه‌ها، کانتینرها و سایر دکاکین خودسر
4) تنظیم تأسیسات تجارتی کوچک (اصناف) و بزرگ (شرکت‌ها) در حیطۀ شاروالی و حصول اطمینان از اخذ جواز شاروالی
5) پیگیری سیستماتیک یا نظام‌مند امور مارکت‌ها و گزارش‌دهی به موقع از رویدادها
6) تنظیم اصناف در محلات تعیین شده جهت بهبود وضعیت و نمای شهری
7) مطالعه و آشنایی محلات و تعیین موقعیت‌های مناسب برای اصناف مانند فلزکاران، نجاران، مندوی‌ها و غیره، جهت جلوگیری از اذیت شهروندان و مراعات حفظ الصحه
8) تفاهم و همکاری با سایر شعبات زیربط در امر پیشبرد امور وظیفه‌ای
9) مراقبت از نرخ‌ها و استفاده اوزان میتریک در دکاکین
10) اخذ هدایت غرض اجراآت و استفاده از مشوره‌ها
11) آگاهی از نتایج متوقعه انجام وظایف محوله
12) طرح و تطبیق برنامه‌های کاری ماهوار، ربع وار و سالانه
13) ارایه گزارش ماهوار، ربع وار و سالانه از چگونگی اجراآت بخش مربوطه به آمر مافوق
14) اجرای سایر وظایف بر حسب هدایت آمرین ذیصلاح مرتبط به وظیفۀ مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزرات/اداره.
 
مدیر تنظیم مارکت‌ها
 
 
اطلاعات عمومی:
عبدالرحیم مرادی هستم، فرزند حاجی شیراحمد مرادی و متولد سال ۱۳۵۷ در ولایت هرات می‌باشم.
اطلاعات تحصیلی و مهارتی:
در سال ۱۳۹۰ از لیسۀ عبدالرحمان جامی دورۀ دوازده سال مکتب را به پایان رسانده‌ام.
بعد از دورۀ مکتب به تحصیلاتم ادامه داده و همچنان از رشتۀ حقوق و علوم سیاسی به درجۀ لیسانس در سال ۱۳۹۴ فارغ گردیدم.
به زبان‌های انگلیسی، پشتو و دری آشنایی داشته و مهارت‌های خاصی در مدیریت عمومی، مارکتینگ پیشرفته و تنظیم امور داخلی و خارجی در امور کاری خویش رادارم.
مهارت خوبی در استفاده از برنامه‌های کامپیوتری همچون برنامه‌های مدیریتی آفیس (Word, Excel, PowerPoint و ...) و برنامه‌های گرافیکی دارم.
اطلاعات تجربی:
تجربۀ کاری‌ام تاکنون در سه دوره خلاصه می‌شود.
1) بین سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ منحیث مأمور تحصیلی در ناحیه دهم ایفای وظیفه کردم.
2) بین سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ نخست در ناحیۀ دهم منحیث مدیر اجرائیه ایفای وظیفه کرده، سپس بعد از مدتی منحیث مدیر عواید به ناحیه ۱۲ مقرر گردیده بودم.
3) اکنون منحیث مدیر تنظیم امور مارکت‌ها دربست پنجم مشغول کار هستم.