کار جغل‌اندازی خیابان سه‌پلک‌های ناحیه دهم شهر آغاز شد

مسئولان شاروالی هرات به ادامه روند هموارکاری خیابان سه‌پلک‌های ناحیه دهم شهر، صبح امروز از آغاز کار جغل‌اندازی این خیابان خبر می‌دهند.
آنان اظهار دارند که درپی بارش سنگین و تخریب شدن خیابان سه‌پلک‌های ناحیه دهم شهر، مشکلات بسیاری دامن‌گیر باشندگان این ساحه گردیده بود که با سعی و تلاش مسئولان آمریت آن ناحیه، به‌طور مؤقت مشکلات شهروندان مرفوع می‌شود.