شاروال هرات از جریان کار پروژه اعمار کانال مرکزی شهر نظارت و بررسی نمود

غلام حضرت مشفق شاروال هرات همراه با تیم‌های تخنیکی این اداره از جریان کار سه‌فاز پروژه کانال مستوفیت الی تخت صفر نظارت و بررسی نمود.
شاروال هرات با تأکید بر تطبیق معیاری و استندرد پروژه‌های انکشافی، اظهار داشت که اداره شاروالی در راستای تطبیق پروژه‌های انکشافی و اجتماعی خود اصل شفافیت را در نظر می‌گیرد.
آقای مشفق همراه با تیم تخنیکی این اداره ضمن ارزیابی نواقص پروژه مذکور، هدایات لازم را جهت برطرف‌سازی نواقص به مسئولان ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری این اداره داد.
پروژه اعمار کانال مستوفیت الی تخت صفر یکی از بزرگترین پروژه‌های اعمار کانال در شهر هرات بوده که چندی پیش به ارزش ۴۰۰ هزار دالر آمریکایی از بودجه مشترک اداره شاروالی و مؤسسه هبیتات از سوی هیئت رهبری شاروالی هرات افتتاح گردید.
این پروژه در چهار فاز از ساحه مستوفیت الی تخت صفر تطبیق می‌گردد که فاز اول، سوم و چهارم در حال کندن‌کاری بوده و در فاز دوم آن ۸۰ درصد سنگ‌کاری گردیده است.