چرا تعدادی از درختان بلوارهای خیابان‌ها خشک می‌شوند؟

مسئولان شاروالی هرات در پیوند به انتقاد شهروندان مبنی بر خشکیدن تعدادی از درختان بلوارها اظهار می‌دارند که دلیل خشکیدن این درختان، عدم آبیاری و سم پاشی نیست؛ بلکه در زیر شماری از بلوارهای خیابان‌ها، کانال‌های قدیمی وجود دارند که در آن کانال‌ها مواد شیمیایی و وسایل بجامانده از جنگ (باروت) می‌باشد.
آنان همچنین تصریح می‌کنند که در زیر شماری از بلوارهای دیگر نیز که شماری درختان آن خشکیده سطح کانکریتی وجود دارد که در گذشته بدون در نظرداشت دورنمایی از رشد و نموی ریشۀ درختان، نهال غرس شده و اکنون این عوامل مانع رشد ریشه‌های این درختان گردیده و خشک شده‌اند.
مسئولان شاروالی هرات به‌منظور برطرف نمودن این چالش، برعلاوۀ آبیاری و سم پاشی متداوم بلوارها، از تیم‌های تخنیکی حفاظه نباتات ریاست زراعت در این زمینه خواهان همکاری شده‌اند که آنان پس از بررسی و ارزیابی این موضوع، دلایل فوق را اساس این مشکل عنوان می‌نمایند.
مدیریت عمومی سرسبزی ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری شاروالی هرات همواره در راستای حفظ، رشد، آبیاری و توسعه فضای سبز شهر تلاش ورزیده و از شهروندان هرات خواهان همکاری با کارمندان این اداره است.