۲۷ کارآموز از بخش‌های مختلف شاروالی هرات سند فراغت دریافت نمودند

۲۷ کارآموز از برنامه شَهَر که در بخش‌های مختلف شاروالی هرات کار کرده بودند، امروز طی محفلی با حضور مینا نادری معاون شاروالی هرات، مسئولان معینیت شاروالی‌های اداره ارگان‌های محلی و مسئولان ریاست حکومتداری شهری سند فراغت‌شان را دریافت نمودند.
مینا نادری معاون شاروالی هرات بیان می‌دارد که دورۀ کارآموزی به‌خاطر کسب دانش عملی، آموزش رفتارها و شاخصه‌های کاری و نیز کسب تجربه بسیار مؤثر است.
معاون شاروالی هرات همچنین از جذب ارقام بالای زنان پس اکمال دورۀ کارآموزی در بست‌های ادارات دولتی و مؤسسات بین‌المللی ابراز خرسندی نموده و گفت که از یک سوء این چنین فرصت‌ها باعث تشویق دانش‌آموختگان به کار در ادارات مختلف شده و سوی دیگر با جذب نیروی جوان در کادرهای ادارات تحول ایجاد می‌گردد.
در همین حال مسئولان برنامه شَهَر این دوره از فراغت کارآموزان در اداره شاروالی را به‌عنوان دورۀ درخشان یاد نموده و ابراز خرسندی می‌کنند که در این دوره کارآموزی با جذب تعداد زیادی از محصلان زن، آنان توانستند مسائل اداری، رسانه‌ای، فرهنگی، تخنیکی، تدارکاتی و عوایدی را بیاموزند.
مسئولان برنامه شَهَر ابراز امیداوری می‌کنند که به‌طور مجموعی در ادارات مختلف کشور مؤفق به جذب ۸۴ درصد از دانش‌آموختگان زن در دوره‌های کارآموزی شده که شمار زیادی از این کارآموزان توانستند وظایف دائمی را در ادارات دولتی و مؤسسات بین‌المللی پیدا نمایند و مشغول کار شوند.
این کارآموزان به مدت یکسال در ۲۰ بخش اداره شاروالی منجمله حکومتداری شهری، ارتباطات و رسانه‌ها، مالی، اداری، عواید، تکنالوژی معلوماتی، پلانگذاری، انجینیری، بورد مشورتی و جندر و جوانان کار کرده و از تجارب عملی در عرصه‌های مختلف مستفید گردیدند.