شاروالی هرات به‌منظور برقراری و حفظ نظم شهری در ایام قبل از عید تدابیر لازم را اتخاذ می‌کند

غلام حضرت مشفق شاروال هرات در جلسه‌ای با حضور رؤسای سه‌گانه این اداره ("حکومتداری شهری"، "خدمات تخنیکی و سکتوری" و "عواید، محاسبه و امور اداری") و آمران نواحی پانزده‌گانه بر تلاش‌های متداوم و جدی به‌منظور نظم بخشیدن به بازارها تأکید ورزید.
شاروال هرات با بیان اینکه نیاز است بی‌نظمی‌های شهری به‌طور متدوام کنترول گردد، به مسئولان این اداره هدایت داد تا در ایام قبل از عید سعید قربان مانع هرگونه بی‌نظمی در قسمت فروش مواشی و بساط‌داران میوه‌فروش شوند.
آقای مشفق همچنان تصریح نمود که اداره شاروالی برای دست‌فروشان، بساط‌داران و فروشندگان مواشی مکان‌های مشخصی تعیین شده و از جانب آمران نواحی به وکلای گذر و باشندگان محلی جهت توجه به نظم شهری و حفظ‌الصحه نیز آگاهی‌دهی گردد.
در همین حال مسئولان شاروالی هرات ضمن ارائه گزارش‌های کاری خویش در راستای برقراری نظم شهری، از تلاش‌ها برای تداوم این پروسه در ساحات مزدحم شهر سخن گفتند.