لوایح و اشتهارات فاقد قرارداد شاروالی هرات از سطح شهر جمع‌آوری می‌گردد

 
مسئولان آمریت حکومتداری الکترونیکی از آغاز روند جمع‌آوری لوایح و اشتهارات خودسر که قبلاً در سطح شهر هرات نصب گردیده بود و فاقد قرارداد هستند، خبر می‌دهند.
آنان ضمن بیان این مطلب که مسئولان مدیریت لوایح و اشتهارات شاروالی هرات همه روزه با اصناف، پیشه‌وران و کسبه‌کاران دیدار داشته و پیرامون قرارداد لوایح و اشتهارات بحث می‌کنند، اظهار می‌دارند که با هرگونه تخطی و امور غیرقانونی در این زمینه برخورد خواهند کرد.
مسئولان آمریت حکومتداری الکترونیکی شاروالی هرات همچنین از اصناف، پیشه‌وران و کسبه‌کاران شهر هرات درخواست می‌کنند تا هر چه سریع‌تر برای اخذ قرارداد به این اداره مراجعه نموده، در غیر آن لوایح فاقد قرارداد در سطح شهر جمع‌آوری می‌گردد.