راه‌اندازی دورۀ آموزشی تکنالوژی معلوماتی (ICT) برای کارمندان شاروالی هرات

دورۀ آموزشی دو ماهه تکنالوژی معلوماتی اداره شاروالی به همکاری برنامه (شَهَر) برای کارمندان این اداره از سوی غلام حضرت مشفق شاروال هرات راه‌اندازی شد.
شاروال هرات نقش آموزش و رشد ظرفیت‌های کاری کارمندان اداره شاروالی در حیطۀ تکنالوژی معلوماتی را باعث تسریع روند خدمات‌رسانی دانسته و تداوم این چنین برنامه‌ها را در راستای بهبود وضعیت خدمات‌رسانی شهری مؤثر و کارا عنوان نمود.
آقای مشفق ابراز امیدواری نمود که پس از راه‌اندازی برنامه‌های تکنالوژی معلوماتی، کارمندان این اداره بتوانند طرح‌های مؤثر، جامع و کارایی را در راستای تسریع خدمات شهری پیاده نمایند.
دورۀ آموزشی (ICT) تکنالوژی معلوماتی برای کارمندان نواحی شهری و بخش‌های داخلی اداره شاروالی برای مدت دو ماه راه‌اندازی گردیده که شامل آموزش سیستم‌های الکترونیک مالی و اداری در سطوح ابتدایی الی پیشرفته است.