تئاتر خیابانی "شیر سلطان" در راستای نهادینه‌سازی فرهنگ شهرنشینی و نظافت شهر برگزار شد

تئاتر خیابانی شاروالی هرات تحت عنوان "شیر سلطان" در راستای نهادینه‌سازی فرهنگ شهرنشینی، رشد فضای سبز، نظم و نظافت شهری از جانب ریاست حکومتداری شهری این اداره به همکاری تخنیکی برنامه شَهَر برگزار گردید.
مسئولان ریاست حکومتداری شهری شاروالی هرات اظهار می‌دارند که این تئاتر براساس هدایت معینیت شاروالی‌های اداره مستقل ارگان‌های محلی کشور برای مدت چهار روز (سر از امروز الی روز جمعه) در چهار موقعیت شهر (مقابل ارگ/قلعه اختیارالدین، در دو قسمت از پارک ملکیار و پارک فرهنگ) با موضوعات مشخص جهت جلب توجه شهروندان به وجایب و مسئولیت‌هایشان به انظار عموم خواهد رسید.
هیئت رهبری شاروالی هرات همچنین برگزاری این چنین برنامه‌ها را جهت تقویت حکومتداری خوب محلی مؤثر و قابل ملاحظه دانسته و ابراز امیدواری می‌کنند که با طرح و اجرای اینگونه برنامه‌های فرهنگی تغییرات مثبتی در برقراری نظم شهری، نظافت شهر و رشد فضای سبز آن رونما گردد.
در همین حال بسیاری از باشندگان محلی ساحۀ شهر قدیم در اولین روز این تئاتر از برگزارکنندگان آن استقبال نموده و خواهان تداوم اینگونه برنامه‌ها از سوی شاروالی هرات شدند.