شاروال هرات: به مشکلات شهروندان قانونمندانه، صادقانه و با تدبیر رسیدگی می‌نمائیم

غلام حضرت مشفق شاروال هرات همراه با رؤسای سه‌گانه این اداره با حضور در سالون کنفرانس‌ها، به مشکلات و چالش‌های شهروندان در روز دیدارهای مردمی (پنجشنبه) رسیدگی نمود.
شاروال هرات امروز رو در رو با تک تک مراجعین گفتگو کرده و برای پیدا نمودن راه‌حل قانونی و رسیدگی به مشکلات هر کدام با آنان صحبت نمود.
آقای مشفق ضمن تأکید بر اجراآت قانونمندانه و صادقانه از جانب تمامی شعبات این اداره، به رؤسای "حکومتداری شهری"، "خدمات تخنیکی و سکتوری" و "عواید، محاسبه و امور اداری" هدایت داد تا هر چه سریعتر به مشکلات شهروندان رسیدگی نمایند.
شاروال هرات همچنین می‌گوید، به‌خاطر رسیدگی به مشکلات مردم به‌صورت مستقیم در روزهای پنجشنبه هر هفته در سالون کنفرانس‌های این اداره با شهروندان ملاقات می‌کند تا شهروندان بتوانند به‌گونه آزادانه مشکلات خود را بدون هیچ مانعی با شاروال شهرشان در میان بگذارند.
غلام حضرت مشفق شاروال هرات روزهای آخر هفته (پنجشنبه‌ها) را به ملاقات‌های مردمی و رسیدگی به مشکلات شهروندان اختصاص داده تا شهروندان در این روز، پیشنهادات، طرح‌ها و مشکلات‌شان را مستقیماً با هیئت رهبری این اداره شریک بسازند.