نشست اتحادیه مکاتب تعلیمی خصوصی با هیئت رهبری شاروالی هرات

کادرهای علمی اتحادیه مکاتب تعلیمی خصوصی ولایت هرات طی نشستی با نادرالله جنیدی سرپرست شاروالی هرات و دیگر مسئولان این اداره پیرامون اخذ جواز فعالیت‌های مکاتب خصوصی و طرح برنامه‌های آگاهی‌دهی به متعلمین در راستای حفظ محیط زیست بحث و گفتگو نمودند.
مسئولان شاروالی هرات ضمن بیان این مطلب که مطابق به قانون هر نهاد رسمی که در سطح شهر فعالیت اقتصادی و اجتماعی می‌کند، مکلف به پرداخت محصول خدمات شهری است؛ از عموم اعضای این اتحادیه خواستار همکاری جدی با اداره شاروالی هرات شدند.
در ادامه نادرالله جنیدی سرپرست شاروالی هرات نقش نهادهای تعلیمی و آموزشی را در راستای آگاهی‌دهی از حفظ‌الصحه، نظافت شهر و محیط زیست ماحول بسیار ارزنده دانست و از اعضای اتحادیه مکاتب تعلیمی خصوصی خواست تا در این چنین عرصه‌ها به‌منظور تحکیم برنامه‌های حکومتداری خوب شهری در کنار شاروالی هرات باشند.
اعضای اتحادیه مکاتب تعلیمی خصوصی ولایت هرات ضمن اعلام همکاری همه‌جانبه با شاروالی هرات، اظهار داشتند که با همکاری مسئولان حکومتداری اداره شاروالی برنامه‌های مشخصی برای ترویج فرهنگ شهرنشینی و آموزه‌های حفظ‌الصحه را روی دست خواهند گرفت.