دیدار مشترک رئیس و اعضای شورای ولایتی با شاروال هرات

رئیس و اعضای شورای ولایتی هرات طی دیدار مشترک با غلام حضرت مشفق شاروال هرات و مسئولان اداره شاروالی پیرامون چگونگی پیشرفت پروژه‌های انکشافی این اداره در ساحات مختلف نواحی شهری، قاطعیت برای برقراری نظم شهری، حفظ و مراقبت از فضای سبز و نیز تنظیف شهر گفتگو نمودند.
رئیس و اعضای شورای ولایتی با استقبال از حضور هیئت رهبری شاروالی هرات در مقر این شورا، تلاش‌های مسئولان اداره شاروالی را در عرصه تطبیق پروژه‌های انکشافی در ساحات نیازمند شهر و برقراری نظم نسبی در ساحات مزدحم قابل ملاحظه عنوان نموده و خواهان تسریع روند تطبیق پروژه‌های انکشافی این اداره شدند.
در همین حال شاروال هرات خدمات‌رسانی در محلات و گذرهای نیازمند شهر را اولویت‌های متمرکز اداره شاروالی یاد نموده و از تطبیق پروژه‌های انکشافی اداره شاروالی مطابق به معیارها و استندردهای روز سخن گفت.
آقای مشفق همچنین اظهار داشت که اداره شاروالی تا رسیدن فصل بارندگی روند تطبیق پروژه‌های انکشافی را تسریع خواهد بخشید.
در ادامه هیئت رهبری شاروالی هرات ابراز امیدواری نمودند که با اکمال کار پروژه‌های انکشافی این اداره در ساحات مختلف نواحی شهری، تغییرات مثبتی در سیمای محلات رونما گردیده و مشکلات محیطی بسیاری مرفوع خواهد گردید.