شاروال هرات در روز دیدارهای مردمی: حفظ منافع شهروندان و خدمات‌رسانی شایسته به آنان از اولویت‌های کاری من است

امروز پنجشنبه؛ غلام حضرت مشفق شاروال هرات به همراه معاون، رؤسا و مسئولان بخش‌های مختلف اداره شاروالی با حضور در سالون کنفرانس‌های این اداره رو در رو با شهروندان دیدار نموده و به مشکلات‌شان رسیدگی نمود.
شاروال هرات روز آخر هفته (پنجشنبه) را به ملاقات‌های مردمی و رسیدگی به مشکلات شهروندان اختصاص داده است.
شاروال هرات می‌گوید، به‌خاطر رسیدگی به مشکلات مردم به‌گونه مستقیم روزهای پنجشنبه هر هفته در سالون کنفرانس‌های این اداره با شهروندان ملاقات می‌کند تا شهروندان بتوانند به‌گونه آزادانه مشکلات خود را بدون هیچ مانعی با شاروال شهرشان در میان بگذارند.
پنجشنبه این هفته آقای مشفق پیرامون مشکلات شهروندان و جستجوی راه حل‌ها صحبت نموده به بخش‌های اداری مربوط هدایت داد تا مطابق قوانین و طرزالعمل‌ها در زمینه اقدام شود.
در همین حال شهروندان هرات با استقبال از عملکرد شاروال این شهر می‌گویند: "با این عملکرد به آینده شهر و خدمات‌رسانی از سوی شاروالی بیش‌از پیش امیدوار می‌شویم و از این طریق رابطه محکمی میان ملت و دولت برقرار می‌شود".