دیدار باشندگان ناحیه دهم و منطقه نورستان ولسوالی انجیل با غلام غوث نیک‌بین معاون ریاست شاروالی هرات

باشندگان محل "ساربان‌ها" ناحیه دهم شهر هرات و منطقه نورستان ولسوالی انجیل خواستار ساخت کانال معیاری در منطقه نورستان این ولسوالی شدند.
این نشست در حالی صورت می‌گیرد که باشندگان این دو منطقه از آسیب پذیری منازل‌شان به‌خاطر آبی که از ساحۀ "آسیا کلوخی" ولسوالی انجیل به مناطق‌شان سرازیر می‌شد، با معاون اداره شاروالی هرات دیدار کردند.
در همین حال مسئولان اداره شاروالی هرات جهت طرح و دیزاین کانال مذکور در منطقه نورستان، موضوع را با ریاست شهرسازی هماهنگ نموده تا برای طرح، دیزاین و بررسی ساخت کانال و همچنان بررسی و طرح ایجاد جاده‌ای در آن ساحه اقدامات صورت گیرد.