دیدار باشندگان شهرک کمال‌الدین بهزاد با معاون ریاست شاروالی هرات

باشندگان شهرک کمال‌الدین بهزاد (مسلخ) با غلام غوث نیک‌بین معاون ریاست شاروالی هرات پیرامون برنامه‌های انکشافی این شهرک دیدار کردند.
در این دیدار روی عرضه خدمات شهری، سرک‌سازی، ساخت شبکه آب‌رسانی، انتقال برق دیگر خدمات شهری بحث و گفت‌وگو شد.
همچنان در این نشست آقای نیک‌بین روی موضوع توزیع نمرات به بیجاشدگان داخلی و تعیین وکلای گذر در این شهرک تأکید کرد.
این در حالی است که اداره شاروالی هرات همواره در تلاش بهبود خدمات‌رسانی شهری به شهروندان هرات بوده و به‌خصوص از دیر زمان به بیجاشدگان داخلی که به شهر هرات آمده‌اند، خدمات عرضه کرده است.