برنامه کمیته اجرائیه‌ای انسجام شهری در شهر هرات آغاز یافت

برنامه کمیته اجرائیه‌ای انسجام شهری چندی پیش برای نظم بخشیدن به سطح شهر و کنترل از ازدحام شهری روز گذشته آغاز یافت.
در این روند غلام غوث نیک‌بین معاون ریاست شاروالی هرات، احمد شعیب معصومی رییس سکتوری و تخنیکی مقام ولایت هرات، نمایندگانی از ریاست ترانسپورت، ترافیک و قوماندانی امنیه هرات و نمایندگانی از شورای مشورتی شاروالی هرات حضور داشتند.
در این روند به دکانداران تأکید شد تا از ایجاد هرگونه موانع در پیاده‌روها بپرهیزند و هیچ سد معبری در پیاده‌روها ایجاد نکنند.
همچنان این کمیته به بساط‌داران سطح شهر هشدار داده تا بساط‌هایشان را به مناطق از قبل تعیین شده، انتقال دهند.
این در حالی است که اداره شاروالی هرات در راستای نظم بخشیدن و کنترل شهر از جمله جمع آوری بساط‌داران و جلوگیری و حذف موانع سد معبر در پیاده‌روها اقدامات جدی می‌نماید.