روند جمع‌آوری سدمعابر، بساط‌داران و چرخداران سطح شهر با جدیت ادامه دارد

مسئولان شاروالی هرات از جدیت این اداره در راستای پاک‌سازی سدمعابر پیاده‌روها و جمع‌آوری بساط‌داران، چرخداران و دستفروشان سطح شهر سخن می‌گویند.
آنان بیان می‌کنند که براساس فیصله هیئت رهبری شاروالی هرات در مرحله نخست تمامی بساط‌داران و چرخداران باید در حاشیه سرک‌ها بشکل منظم جابجا شوند که در صورت مراعات نکردن نظم بساط‌هایشان از سوی اداره شاروالی جمع‌آوری گردد و با متخلفین برخورد قانونی صورت گیرد.
غلام حضرت مشفق شاروال هرات اظهار می‌دارد که روند پاک‌کاری جاده‌ها و سرک‌ها از وجود بساط‌داران و چرخداران همه روزه از طرف اداره شاروالی جریان دارد.
آقای مشفق تصریح نمود که قرار است به‌زودی کمیسیون انظباط شهری تحت ریاست اداره شاروالی و ادارات ذیربط کار خود را آغاز نماید که طبق فیصله این کمیسیون برای تمام بساط‌داران در نقاط مختلف شهر مکان‌های خاصی در نظر گرفته خواهد شد تا تمامی آنان در ساحات معینه جابجا گردند و همچنین تمامی سدمعابر پیاده‌روها جمع‌آوری خواهد گردید.
هیئت رهبری شاروالی هرات از عموم شهروندان می‌خواهد تا نظم شهری را مراعات نموده و در صورت هرگونه تخلف و بی‌نظمی با متخلفین برخورد جدی و قانونی صورت خواهد گرفت که آنگاه حق شکایت را نخواهند داشت.