نشست آمرین نواحی با مسئولان برنامه حکومت‌داری شاروالی پیرامون تطبیق برنامه شهر برای همه

سروی برنامه حمایت از حکومت‌داری شاروالی در پنج ناحیه شهر هرات به پایان رسید. بر اساس این برنامه تمام ملکیت‌های نواحی پانزده‌گانه شهر هرات پس از گذر بندی معیاری، شامل سروی و ثبت الکترونیک جایدادها می‌شود و در قدم‌های بعدی پلان انکشافی نواحی ساخته می‌شود. مسئولان اداره شاروالی هرات می‌گویند قرار است از طریق برنامه حمایت از حکومت‌داری شاروالی همه‌گذرهای نواحی به شکل معیاری ساخته شود و هر گذر از ۱۰۰۰ الی ۱۲۵۰ خانه را در خود جای دهد.
غلام رسول عظیمی آمر خدمات اجتماعی و فرهنگی ریاست شاروالی هرات می‌گوید ریاست شاروالی همواره برای معیاری ساختن سیستم عرضه خدمات برای شهروندان در بخش‌های مختلف به گونه جدی پیگیر بوده و راه‌های مختلفی را برای رفاهیت شهروندان جستجو می‌کند. به گفته آقای عظیمی در نشستی که پیرامون تطبیق برنامه حمایت از حکومت‌داری شاروالی با اشتراک رئیس برنامه ملی حمایت از حکومت‌داری شاروالی در افغانستان برگزار شد برافزایش میزان خدمات‌رسانی با تطبیق این برنامه تأکید شده است.
در همین حال آمرین نواحی شاروالی هرات بدین باورند که تطبیق برنامه شهر برای همه یا " ام جی اس پی" می‌تواند اداره شاروالی را در شناسایی ساحات نواحی و منازل تازه اعمار شده که تابه‌حال از پرداخت صفایی سرباز می‌زنند همکاری نماید.
از سوی دیگر با تکمیل شدن سروی و ثبت ملکیت‌ها برای مالکان املاک رهایشی و تجارتی سند مالکیت توزیع می‌شود که این مسئله می‌تواند پاسخگوی مشکلات زیادی از شهروندان هرات باشد که تابه‌حال در ثبت جایدادهایشان دچار معضلات شده بودند.
این برنامه برای نخستین بار در هشت ولایت درجه اول کشور از سوی برنامه حمایت از حکومت‌داری شاروالی تطبیق می‌شود و قرار است در گام‌های بعدی همه جایدادهای شهرهای افغانستان زیرپوشش مستقیم این برنامه قرار گیرند.