۱۳ شکایت رسمی از سوی کمیته سمع شکایات شاروالی هرات مورد بررسی قرار گرفت

کمیته سمع شکایات اداره شاروالی طی نشست نوبتی تحت ریاست غلام حضرت مشفق شاروال هرات برگزار شده و این کمیته سیزده شکایت رسمی به این اداره را مورد بررسی قرار داد.
شاروال هرات به اعضای این کمیته (رؤسا و مسئولان حکومتداری شهری، خدمات تخنیکی و سکتوری، مالی و اداری) هدایت داد تا به مشکلات شهروندان نواحی شهری رسیدگی به‌موقع نمایند.
آقای مشفق دریافت مشکلات، پیشنهادات و انتقادات باشندگان نواحی شهری جهت بهبود روند خدمات‌رسانی را از جمله اهداف اساسی اداره شاروالی عنوان نموده و از رؤسا و مسئولان این اداره خواست تا در راستای کسب رضایت شهروندان تلاش ورزند.
در تشکیل کمیته سمع شکایات شاروالی هرات، شاروال شهر، رؤسای حکومتداری شهری، خدمات تخنیکی و سکتوری و عواید، محاسبه و اداری، معاون شورای مشورتی شهر و مسئولان آمریت‌های نواحی شهری شامل می‌باشند.