جلسه استماعیه بودجه سال مالی ۱۳۹۸ شاروالی هرات برگزار گردید

 
جلسه استماعیه سال مالی ۱۳۹۸ شاروالی هرات با حضور داشت محمد داود انوری شاروال شهر، اعضای شورای مشورتی، وکلای گذر و رؤسای شورای‌های انکشافی محل برگزار شد.
محمد داود انوری شاروال هرات گفت گزارش‌دهی به مردم از برنامه‌های اداره شاروالی یکی از وظایف این اداره بوده و اداره شاروالی در قبال دریافت عواید محصول خدمات شهری و مصارف آن پاسخگو است.
در پایان این جلسه؛ ضمن پاسخگویی به سئوالات وکلای گذر و رؤسای شوراهای انکشافی محلی، هیئت رهبری شاروالی هرات ابراز امیدواری نمود که با همکاری جدی شهروندان هرات این اداره قادر به اجرای برنامه‌های انکشافی آینده خود خواهد بود.