شاروال هرات: توزیع سند ملکیت به املاک شهروندان هویت می‌بخشد

رئیس و مسئولان اداره اراضی ولایت هرات در دیدار با غلام حضرت مشفق شاروال این ولایت پیرامون همکاری‌های مشترک میان این دو اداره و توزیع سند ملکیت در ساحات نواحی شهری گفتگو نمودند.
آنان هماهنگی میان این دو اداره را در راستای رسیدن به اهداف مشترک مؤثر و کارا عنوان کرده و توزیع سند ملکیت به شهروندان را از جمله نیازهای مشترک اداره شاروالی و اداره اراضی در عرصه‌های تثبیت هویت و رشد عواید دانستند.
شاروال هرات با بیان اینکه ادارات خدماتی نیاز به ترتیب جلسات مشترک تخنیکی متدوام دارند، خواهان برگزاری جلسات منظم برای ایجاد یک دور نمای مشخص به‌منظور خدمات‌رسانی به‌موقع به شهروندان شد.
آقای مشفق ضمن وعده همکاری از جانب نواحی شهری شاروالی هرات، اظهار داشت که آمریت‌های نواحی شهری مکلف‌اند تا در راستای توزیع سند ملکیت با اداره اراضی همگام و همکار باشند.