بهره‌برداری از دو پروژه انکشافی در ناحیه نهم شهر از سوی رئیس خدمات تخنیکی و سکتوری شاروالی هرات

دو پروژه عمرانی کانکریت‌ریزی سرک و اعمار جویچه‌های شوراهای امید و رفاه مربوط ناحیه نهم اداره شاروالی در قالب برنامه ملی میثاق شهروندی از سوی عبدالظاهر مخلص رئیس خدمات تخنیکی و سکتوری شاروالی هرات با حضورداشت معاون و اعضای شورای مشورتی شهر، مسئولان آمریت این ناحیه، برنامه ملی میثاق شهروندی، وکلای گذر و باشندگان محلی به بهره‌برداری رسید.
این پروژه‌ها شامل کانکریت‌ریزی ۱۳۴۷ متر سرک و ۱۴۸ متر جویچه در شورای محلی امید و کانکریت‌ریزی ۱۴۳۱ متر سرک در شورای محلی رفاه مربوط ناحیه نهم شهر به ارزش مجموعی بالغ بر ۱۲.۴ میلیون افغانی همراه با سهم مردمی می‌باشد.
رئیس خدمات تخنیکی و سکتوری شاروالی هرات با ابراز امتنان از نقش و مشارکت شهروندان در عرصه انکشاف محلات‌شان، اظهار داشت که با تطبیق این پروژه‌ها در شوراهای امید و رفاه بیش از ۵۰۰ خانواده به‌طور مستقیم مستفید گردیده‌اند.
هیئت رهبری شاروالی هرات بر همکاری و مشارکت متداوم شهروندان تأکید ورزیده و اظهار داشت که با سهم‌گیری مردم در برنامه‌های انکشافی و اجتماعی اداره شاروالی، این اداره توانمندتر از هر زمانی برای آبادانی نواحی شهری گام برخواهد داشت.
در همین حال باشندگان محلی ناحیه نهم شهر ضمن استقبال گرم از حضور هیئت رهبری شاروالی هرات در این ناحیه، تلاش‌ها و زحمات یکایک مسئولان اداره شاروالی را در این زمینه ارزنده و قابل قدر دانستند.