شاروال هرات از جریان کار پروژه اعمار کانال در گذر باغدشت ناحیه پنجم شهر نظارت و بررسی نمود

غلام حضرت مشفق شاروال هرات همراه با تیم‌های تخنیکی این اداره از جریان کار پروژه اعمار کانال در گذر باغدشت ناحیه پنجم شهر نظارت و بررسی نمود.
این پروژه که چندی پیش کار آن آغاز گردیده بود، قرار است به طول ۶۱۰ متر در دو فاز و در مدت چهار ماه کاری به ارزش بالغ بر چهار میلیون افغانی تطبیق گردد.
شاروال هرات از نظارت دوامدار و جدی از روند کار پروژه‌های انکشافی سخن گفته و اظهار می‌دارد که پروژه‌های انکشافی نواحی شهری باید مطابق به استندردها و معیارهای انکشاف شهری تطبیق گردند.
آقای مشفق همراه تیم‌های تخنیکی این اداره، مشکلات و چالش‌های فراروی تطبیق پروژۀ اعمار کانال در این گذر را ارزیابی نموده و در جهت تطبیق بهتر این پروژه هدایات لازم را به مسئولان ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری این اداره داد.
این پروژه در حالی تطبیق می‌گردد که سال گذشته در اثر سیلاب‌های ناشی از باران‌های موسومی بسیاری از باشندگان این منطقه خساره‌مند گردیدند و اکنون با تطبیق این پروژه، باشندگان این گذر مصون خواهند ماند.