نشست رئیس اداری مؤسسه هبیتات با غلام غوث نیک‌بین معاون ریاست شاروالی هرات

کنشکا نوابی رئیس اداری مؤسسه هبیتات (UN-Habitat) در بخش اسکان بشر سازمان ملل متحد در نشستی با غلام غوث نیک‌بین معاون ریاست شاروالی هرات پیرامون اسکان، ایجاد سرپناه و تکمیل شدن ۵ شبکه آب‌رسانی به همکاری این مؤسسه برای بیجاشدگان شهرک کمال الدین بهزاد (مسلخ) بحث و گفت‌وگو کرد.
در این نشست همچنان در مورد تحویل‌دهی ۵ شبکه آب‌رسانی به ریاست آب‌رسانی شهری نیز گفتگو شده و قرار شد پس از تحویل‌دهی شبکه‌های آب‌رسانی به ریاست آب‌رسانی، برای بیجاشدگان این شهرک که از دیگر ولایات به شهر هرات آمده‌اند، سرپناه داده شود.
همچنین در این نشست پیرامون روند مطلوب پروژه‌های انکشافی (AUPP) تحت همکاری مؤسسه هبیتات در ناحیه سیزدهم شهر هرات و رفع بعضی از مشکلات این پروژه و چگونگی آغاز برنامه "شهر سبز و پاک" که هدف آن پاکی شهر، ایجاد و گسترش فضای سبز و به‌خصوص جذب افراد بی‌بضاعت به کار است، بحث شد.
غلام غوث نیک‌بین معاون اداره شاروالی هرات در این نشست همچنان از آغاز کار عملی برنامه "میثاق شهروندی" در چند روز آینده خبر داد.
از آنجائیکه شوراهای نواحی اول، دوم، سوم، چهارم و ششم شهر هرات پس از بررسی و سروی این نواحی ایجاد شده‌اند، قرار است هیئتی از سوی ریاست مستقل ارگان‌های محلی در چند روز آینده به شهر هرات آمده، تا برنامه "میثاق شهروندی" به‌گونه عملی آغاز گردد.
این در حالی است که چندی قبل روند سروی و بررسی ۵ ناحیه از نواحی پانزده‌گانه شهر هرات برای اجرای برنامه میثاق شهروندی تکمیل شده و با اجرای برنامه انکشافی و توسعه‌ای "میثاق شهروندی" در این نواحی خدمات شایانی به شهروندان ارائه خواهد شد.