شاروال هرات: ارائه خدمات شهری باید شایسته شهروندان هرات باشد

غلام حضرت مشفق شاروال هرات طی یک هفته از شعبات ریاست‌های سه‌گانه (خدمات تخنیکی و سکتوری، حکومتداری شهری و عواید، محاسبه و امور اداری) اداره شاروالی بازدید نموده و روند امور کاری کارمندان این اداره را مورد بررسی قرار داد.
شاروال هرات با بیان اینکه اداره شاروالی به‌عنوان بزرگترین اداره خدمات‌رسانی در سطح نواحی شهری فعالیت می‌کند، بر خدمات‌رسانی صادقانه، قانونمندانه، مسئولیت‌پذیر و شایسته از جانب کارمندان این اداره تأکید ورزید.
آقای مشفق اظهار داشت که اداره شاروالی مکلف به انکشاف، پیشرفت و آبادانی تمامی ساحات دور و نزدیک شهر است و ارائه خدمات شهری باید شایسته شهروندان هرات باشد.
شاروال هرات همچنین مشکلات اداری و تخنیکی کارمندان شعبات ریاست‌های سه‌گانه این اداره را جویا شده و به بخش‌های مربوطۀ این اداره هدایت داد که در اسرع وقت به این مشکلات رسیدگی نمایند.
در همین حال تمامی کارمندان شعبات این اداره با تعهد به کار صادقانه و قانونمندانه، بیان داشتند که برای ارائه خدمات ارزنده و بنیادی به شهروندان تلاش‌های بیشتری نمایند.
آنان همچنین از توجه شاروال هرات به کارمندان و روند کاری این اداره استقبال کرده و این اقدام را باعث ایجاد انگیزه مثبت برای مسئولیت‌پذیری بیشتر عنوان نمودند.