والی هرات بر تلاش‌های متداوم برای برقراری نظم شهری تأکید ورزید

عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات در دیدار با مینا نادری معاون شاروالی هرات، بر تلاش‌های متداوم برای برقراری نظم شهری تأکید ورزید.
آقا رحیمی تلاش‌های هیئت رهبری اداره شاروالی را در این راستا تحسین برانگیز خوانده و توجه به نظم شهری را مسئولیت هر شهروندان عنوان نمود.
در همین حال والی هرات از همکاری‌های مقام ولایت برای تسریع روند خدمات‌رسانی در سطح شهر سخن گفت.
در ادامه معاون شاروالی هرات پیرامون فعالیت‌ها و کارکرد اداره شاروالی در عرصه‌های مختلف از جمله برقراری نظم در ساحات مزدحم شهر، تطبیق پروژه‌های انکشافی و تمرکز برای انکشاف متوازن نواحی شهری صحبت کرد.