کمیته تخنیکی برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات وضعیت و پیشرفت کاری این برنامه را بررسی نمود

غلام حضرت مشفق شاروال هرات همراه با رؤسای و مسئولان شهرسازی و پوهنتون این ولایت وضعیت موجوده و پیشرفت‌های کاری برنامه حمایت اتحادیه اروپا از اداره شاروالی را بررسی نمودند.
در این نشست مدیر برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات طی نموداری روند کاری، وضعیت موجود، پیشرفت‌های کاری و پلان آینده این برنامه را به اعضای کمیته تخنیکی به بحث گرفته و آمار و ارقام اماکن سروی شده داخل شهری را نیز ارائه داد.
غلام حضرت مشفق شاروال هرات با ذکر اهمیت و ارزش این برنامه برای انکشاف زیرساخت‌های شهری، اظهار داشت که ترتیب پلان‌های بهسازی و اصلاحی درست و قابل اجراء در هر ناحیه شهر هرات برای اداره شاروالی از اهمیت خاصی برخوردار است و باید در راستای ترتیب آن دقت عمل و تلاش متداومی از سوی کارمندان این مدیریت به خرج داده شود.
در همین حال اعضای کمیته تخنیکی برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات ضمن ارائه دیدگاه، نظریات و پیشنهادات خود پیرامون پلان آینده این برنامه، از ارزیابی تخنیکی آمار، ارقام اماکن و امور کاری این برنامه طی روزهای پیش‌رو در سطوح نواحی شهری سخن گفتند.
همچنان در دیدار جداگانه‌ای هیئت تفتیش مالی برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات با شاروال هرات، پس از بررسی اسناد مالی و مصارف این برنامه، پیرامون چگونگی مصارف و هماهنگی بیشتر برای بهبود عملکرد این برنامه با اداره شاروالی گفتگو نمود.