مسئولان شاروالی هرات ماه سبز را با غرس نمودن نهال در صحن مقام ولایت آغاز نمودند

 
ماه سبز با حضور داشت عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات، محمد داود انوری شاروال هرات و برخی از رؤسای ادارات دولتی در صحن مقام ولایت آغاز گردید.
محمد داود انوری شاروال هرات بر حفاظت از نهال‌های غرس شده از سوی مردم و مسئولان اداره شاروالی تأکید می‌ورزد و از آمادگی‌های شاروالی هرات جهت کاشت نهال‌های مثمر و غیر مثمر در سال روان خبر می‌دهد.
شاروالی هرات از مردم و مسئولان دولتی می‌خواهند تا با غرس نمودن نهال در گسترش و حفظ فضای سبز سهیم شوند.
قرار است در ماه سبز امسال بیش از ۱۷۰ اصله نهال در اماکن سبز و تفریحی از سوی شاروالی هرات غرس شود.
در کنار شاروالی هرات برخی ادارات نیز به منظور استقبال از ماه سبز در  اماکن مختلف نهال غرس می‌نمایند.
قرار است ۲۷۰ هزار نهال از سوی برخی از ادارات مربوطه طی یک ماه آینده در شهر هرات غرس شود.