اعضای بنیاد فرهنگی اجتماعی اندیشه جوان پیشنهادات و طرح‌های خویش را به‌منظور بهبود وضعیت خدمات‌رسانی در شهر هرات به شاروال این ولایت پیشکش نمودند

اعضای بنیاد فرهنگی اجتماعی اندیشه جوان در دیدار با غلام حضرت مشفق شاروال هرات ضمن معرفی فعالیت‌ها و کارکرد خویش، نظم بوجود آمده در سطح شهر و آغاز به‌کار پروژه‌های انکشافی این اداره را مورد تحسین قرار دادند.
آنان پیشنهادات خود را جهت بهبود وضعیت خدمات‌رسانی، پیشرفت و توسعه شهر به هیئت رهبری این اداره ارائه نموده و از شاروال هرات خواهان خدمتگذاری صادقانه، انکشاف متوازن و برقراری نظم پایدار در سطح شهر شدند.
در همین حال شاروال هرات با بیان اینکه اداره شاروالی از طرح‌های مثبت و مؤثر جوانان حمایت می‌کند، اظهار داشت که شهروندان باید در راستای تطبیق برنامه‌های انکشافی، اجتماعی و اقتصادی با اداره شاروالی همکاری صادقانه نمایند.
شاروال هرات با اشاره به تشخیص نیازمندی‌های اساسی شهری از جانب جوانان و نهادهای اجتماعی فرهنگی، بر شفافیت در تطبیق پروژه‌های انکشافی تأکید ورزید.
آقای مشفق همچنین اظهار داشت که نهادهای اجتماعی می‌توانند در پیشرفت و آبادانی شهر خود سهم ارزنده‌ای داشته و در راستای نهادینه‌سازی فرهنگ شهرنشینی، ایجاد شفافیت و نظارت از عملکرد ادارات محلی به‌خصوص شاروالی هرات نقش قابل ملاحظه‌ای را نیز ایفاء نمایند.