پلان عملی تساوی جنسیت و جوانان در شاروالی هرات مورد بررسی قرار گرفت

در نشستی با حضور غلام حضرت مشفق شاروال هرات و رؤسا و مسئولان "حکومتداری شهری"، "خدمات تخنیکی و سکتوری"، "عواید، محاسبه و امور اداری" و آمر جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ، پلان عملی تساوی جنسیت و جوانان مورد بررسی قرار گرفت.
پلان عملی تساوی جنسیت و جوانان در شاروالی هرات به‌هدف افزایش آگاهی جوانان و زنان از حقوق شهروندی، ظرفیت‌سازی برای جوانان، فراهم‌آوری سهولت‌های لازم برای جوانان جهت معرفی به مؤسسات تحصیلاتی، ایجاد تیم‌های ورزشی و تقویت روحیه ورزش در جوانان، ایجاد بازارهای تجاری برای بانوان و افزایش تعدد کارمندان جوان به‌ویژه زن در بست‌های این اداره ترتیب گردیده است.
شاروال هرات ضمن استقبال از نهایی شدن طرح پلان عملی تساوی جنسیت و جوانان در این اداره، اظهار داشت که نیاز این پلان پس از بررسی دقیق و جامع به مرحله در زودهنگام اجراء گذاشته شود.
آقای مشفق همچنین بیان کرد که اداره شاروالی هرات همواره از برنامه‌های ظرفیت‌سازی، رشد و پیشرفت جوانان در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی حمایت نموده و در راستای شناسایی فرصت‌های کاری، طرح‌های نوین و ارتقای سطح دانش جوانان گام برمی‌دارد.
پلان عملی تساوی جنسیت و جوانان در شاروالی هرات برای مدت سه‌سال پیشرو ترتیب شده و افزایش تعداد زنان و جوانان در نقش‌های رهبری، بهبود سطوح ظرفیتی در اداره شاروالی، تسریع روند ترویج تساوی جنسیت به‌منظور ارائه خدمات بهتر، پاسخگویی به نیازهای جوانان و استحکام مشارکت جوانان به‌خصوص زنان از جمله توقعات نتایج این پلان عملیاتی می‌باشد.