شاروالی هرات روند آبیاری فضای سبز بلوارهای خیابان‌های شهری را از طرف شب آغاز کرد

مسئولان مدیریت سرسبزی ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری شاروالی هرات در اقدامی دیگر به‌منظور جلوگیری از ازدحام ترافیکی، شدت گرفتن گرمی هوا، نگهداری رطوبت در زمان بیشتر و ‌آبیاری دقیق‌تر از چندی به این سو روند آبیاری فضای سبز بلوارهای خیابان‌های شهری را از طرف شب آغاز نموده‌اند.
سید افغان افغان مدیر عمومی سرسبزی شاروالی هرات اظهار می‌دارد که این روند در شب از یک سوء با کاهش شدت گرمی هوا باعث جذب بهتر آب در ریشه‌های نهال‌ها، گل‌های زینتی و چمن‌ها شده و از سوی دیگر در کاهش ازدحام ترافیکی نیز بسیار مؤثر است.
وی همچنین تصریح کرد که هر شب مطابق به پلان این مدیریت شماری از کارمندان، باغبانان و چندین عراده تانکر به ساحات کاری اعزام شده و روند آبیاری فضای سبز از جانب این مدیریت به‌صورت دقیق و منظم نظارت می‌گردد.