رئیس عواید، محاسبه و امور اداری شاروالی هرات به همکارانش معرفی شد

محترم ادریس گیلانی چندی پیش براساس پیشنهاد اداره مستقل ارگان‌های محلی و حسب حکم مقام عالی ریاست جمهوری در بست رتبه دوم منحیث رئیس عواید، محاسبه و امور اداری شاروالی هرات از سوی غلام حضرت مشفق شاروال هرات با حضور رئیس منابع بشری مقام ولایت و شماری از جوانان به همکارانش معرفی گردید.
شاروال هرات طی معرفی رئیس عواید، محاسبه و امور اداری اداره شاروالی از حسن اعتماد مقام عالی ریاست جمهوری کشور نسبت به جوانان سپاسگذاری نموده و ابراز امیدواری کرد که وی همانند رؤسای دیگر این اداره منحیث خادمان این شهر با دستاوردهای نوین‌شان بدرخشند.
آقای گیلانی رئیس عواید، محاسبه و امور اداری شاروالی هرات از ایجاد فرصت پیشرفت برای جوانان از سوی مقام عالی ریاست دولت ج.ا.ا سپاسگذاری نموده و تعهد سپرد که در راستای خدمت به شهروندان نهایت تلاش خویش را انجام خواهد داد.